Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven 2

12/01/2023, skrevet af hovedkontoret

Nu kommer der mere lys udenfor

Vi har besluttet os for at bruge nogle ressourcer på at få mere lys udenfor. Fremover skulle der gerne være godt med lys, når du skal ind og ud af dit hjem.

Vi beklager mudderet

Det regner meget for tiden, og mange håndværkere er i gang. Det giver en del mudder og våde adgangsveje. Vi håber, det ikke generer dig for meget.

Infopunkt: Ny plads til det ene af skiltene

I august fik vi sat et par skilte op i området. Her kan du hente info om renoveringen på tryk.

Skiltet ved områdekontoret bliver brugt flittigt – det er dejligt at høre!

Det andet skilt bliver slet ikke brugt, så vi flytter det. Den nye plads bliver på carporten mellem Æblehaven 74 og 106. Vi håber, det vil gøre informationerne mere tilgængelige for alle.

Vi er færdige med at coate faldstammer

Proline er færdige med at coate faldstammer indenfor (vandrør til spildevand). De mangler kun 7 lejemål, hvor de ikke kunne få adgang.

Udenfor er Danpipe helt færdige.

Gartneren holder fri hver fredag

Gartneren arbejder mandag til torsdag og holder fri om fredagen. Vi håber, det kan give dig lidt ro op til weekenderne.

Du kan møde Tina og Remi hver tirsdag

Beboerkoordinatorerne er klar til at møde dig hver tirsdag kl. 15:00-16:00. Find dem i byggeskuret ved Rønnebærparken 52.

Rigtig godt nytår

Vi håber, du kom godt ind i det nye år.

Nyt i gård 4: Blok 54-57 (opgang 88-110)

 • Arbejdet med lysninger begynder i uge 3. Rækkefølgen bliver blok 56, 57, 54, 55. Vi forventer at være færdige i uge 8-9.
 • De sidste fejl og mangler skulle blive klaret i løbet af februar (foruden lysningerne ved trappeopgangene). De fejl og mangler du har indberettet for din bolig skulle gerne blive udbedret i løbet af uge 5. Vi varsler dig inden da, så hold øje med postkassen.
 • Gartneren har etableret sin byggeplads i hjørnet bag blok 56 og 54. De bruger NCCs kørevej bag blok 57.
 • Inden jul gik gartneren i gang med at grave ud til nye terrasser inde i gårdrummet. De fortsætter med at grave ud til terrasser på bagsiden af blok 56 og 57.

BLOK 54 (opgang 106-110)

Gartneren er i gang med at grave ud til terrasser og nye sokkelaffugtere.

BLOK 55 (opgang 88-92)

Gartneren er i gang med at grave ud til terrasser og nye sokkelaffugtere.

Blok 56 (opgang 100-104)

 • Gartneren begynder snart at grave ud til terrasser. Du bliver varslet – hold øje med postkassen.

Blok 57 (opgang 94-98)

 • Fra 15. januar flytter nye og gamle beboere ind i hele opgang 98, opgang 96 1. th. og opgang 94 st. tv. Velkommen til.

Nyt i gård 5: Blok 58-59 (opgang 112-130)

Blok 58 (opgang 112-120)

 • I opgang 116 er vores entreprenør nået langt. Det meste støjende arbejde er overstået, og vi mangler kun at tjekke det efter. Vi glæder os til at byde nye og gamle beboere velkommen til april.
 • Altaner: Den 9. og 10. januar stiller NCC glasværn op på altanerne. Så går de i gang med at montere dem. Rækkefølgen er 112-120. De monterer færdigt på forside og bagside, inden de går videre til næste opgang. Du skulle gerne kunne bruge din nye altan fra uge 8-9.
 • Stilladser: Vi forventer at flytte overdækningen videre til næste gårdrum i uge 4. Ugen efter går vi i gang med at tage stilladset ned på bagsiden af blok 58. Derefter tager vi forside og gavle. Datoen er ikke fastlagt.
 • Vi kan snart gennemgå arbejdet i de nye renoveringsboliger i 116 og i alle trappeopgangene. Så vi er godt på vej til at blive færdige.
 • Vi kan gennemgå arbejdet i tagboligerne i uge 7.

Blok 59 (opgang 122 – 130)

 • Vores entreprenør forventer at skifte vinduer mellem uge 3 og 11. Hold øje med postkassen. Du får også en seddel fra boligselskabet til at udfylde fejl og mangler på. Husk at udfylde og aflevere indenfor 14 dage efter udførsel af vinduer.
 • Altaner: I uge 8-9 forventer vores entreprenør at stille glasværn op på altanerne. Så går de i gang med at montere dem. Rækkefølgen er 122-130. De monterer færdigt på forside og bagside, inden de går videre til næste opgang. Du skulle gerne kunne bruge din nye altan fra uge 12-13.

Nyt i gård 6: Blok 60-63 (opgang 132-162)

BLOK 60 (opgang 154-162)

 • Portgennemgang: I uge 4 bliver der banket ud til den forhøjede port – først i opgang 156, bagefter i 160. Vi forventer cirka 2 dages arbejdstid per opgang. Forvent ekstra støj i denne periode.
 • Vi er godt i gang med det forberedende arbejde til den nye 4. sal. Planen er at klargøre de nye tagmoduler i uge 7 og hejse dem op i uge 8.

BLOK 61 (opgang 132-136)

 • Vores entreprenør er stadig i gang på altanerne på hele blokken. Indtil den er helt færdig, skal de stadig kunne komme til derude, så husk at overholde deres anvisninger.
 • Vi sætter stillads op ved gavlen på blok 63. Bagefter fortsætter vi på gårdsiden og gavlen mod blok 60 og slutter af med indgangssiden.
 • I uge 8 går vi i gang med at rive tag ned. Du kan forvente ekstra støj. Vi forventer at være færdige i uge 12-13.

Blok 62 (opgang 148-152)

 • Vi er gået i gang med at rive ned inde i blokken.
 • Vores entreprenør begynder at sætte stillads op i uge 6.

Blok 63 (opgang 138-146)

 • Arbejdet på altanerne er i gang. Altanerne er nu en del af byggepladsen, og det er vigtigt, den hele tiden er ryddet – også når der ikke er håndværkere på den i længere perioder. Vi forsøger at holde dig opdateret her i nyhedsbrevet om, hvornår du kan bruge den igen.
 • Portgennemgang: Planen er lige på trapperne, men den er endnu ikke helt på plads. Vi giver lyd om det i næste nyhedsbrev.
 • Fra den 19. januar støber vi gulve i opgang 114 og i gavllejlighederne. Der vil stå en container på havesiden – vi fjerner den, når arbejdet er færdigt. Vi forventer, det tager et par dage.

Kontakt beboerkoordinator Tina:

Telefon: 51197473 (man-fre 9-12)

Mail: tsb@bosj.dk

Med venlig hilsen


Kjeld Jørgensen

Projektleder

Byggeri

Renovering