Skillevægge

Du har ret til at nedtage eller opsætte ikke-bærende vægge. I nogle tilfælde kan du også få lov til at ændre bærende vægge. De samme regler gælder, hvis du vil blænde en dør eller sætte en ekstra dør i.

Det er dig, der skal sørge for, at projektet bliver udført og finansieret.

Skillevægge i Bolig-træ og Bolig-rækkerne

Bor du i en bolig i byggesystemet Bolig-træ eller Bolig-rækkerne gælder der særlige regler for opsætning af skillevægge.

Denne side er opdateret 11/02-2020 af Kunder & kommunikation