Afdelingsmøder

Beboerne i de enkelte boligafdelinger er med til at træffe rigtig mange beslutninger, som har betydning for både afdelingen og huslejen. For at være med til at bestemme, skal du møde op på de afdelingsmøder, som din afdeling holder. Du kan også selv stille forslag, som afdelingsmødet så kan træffe beslutning om.

Hvem kan møde op?

Alle myndige personer i en husstand kan møde op til afdelingsmøderne. Der er to stemmer per husstand uanset antallet af myndige personer på bopælen.

Hvornår er der afdelingsmøder?

I sensommeren eller i efteråret holder afdelingen et møde, hvor budgettet for det kommende år skal vedtages. Ofte vil det også være på det samme møde, at bestyrelsen for afdelingen vælges og afdelingen vælger hvem, der skal repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Nogle afdelinger har også et regnskabsmøde i marts-maj måned, og der kan komme ekstraordinære møder på andre tidspunkter. 

Hvilke beslutninger?

Afdelingsmødet kan for eksempel træffe beslutninger om:

  • Hvem skal sidde i bestyrelsen. Det er vigtigt, at du som beboer vælger en bestyrelse, som du mener, kan træffe de beslutninger, der er rigtige for afdelingen.
  • Godkendelse af afdelingens budget. Forslag til budget laves i et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet Sjælland. Ud over at budgettet indeholder udgifter til f.eks. ejendomsskatter, vil det også indeholde udgifter på baggrund af ønsker til forbedringer i afdelingen - det kunne være nye dørtelefoner, ny legeplads, hvordan de grønne områder passes osv. Ud fra det laver boligselskabet et forslag til budget, som afdelingsmødet så skal tage stilling til. Nogle forbedringer vil koste penge og kan have betydning for huslejen.
  • Husorden. Det er afdelingsmødet som beslutter, hvad der skal stå i husordenen.

Du kan også stille forslag til selve afdelingsmødet. Du kan f.eks. stille forslag om renovering af døre, flytning af legeplads, sommerfest i afdelingen eller måske at bestyrelsen skal arbejde videre med en større renovering af afdelingen.

Hvad er et godt forslag?

Har du et forslag, er det en rigtig god ide at gå i dialog med bestyrelsen om forslaget. Du kan dog sagtens stille forslag, som bestyrelsen ikke en enig i. Eneste krav til forslagene er, at de forslag, afdelingsmødet skal tage stilling til, rent faktisk skal være noget, som afdelingen har lov til at beslutte. Afdelingsmødet kan træffe beslutninger om generelle ting i afdelingen - f.eks. renoveringer. Afdelingsmødet kan ikke træffe beslutning om den enkelte beboer. Har du klager over en beboer, skal du sende klagen til bogligselskabet som en klage, og det vil så bliver behandlet.

Når du stiller forslag, skal du sørge for:

  • At du formulerer dig klart og tydeligt. Andre skal kunne forstå hvad forslaget går ud på. Det er en rigtig god ide at få nogle andre til at læse forslaget igennem.
  • Det skal være noget, som beboerne kan tage stilling til. Mange gange vil det være en god idé, hvis du kan stemme ja eller nej til forslaget.
  • Skriv hvorfor du stiller forslaget - hvorfor du mener, at afdelingsmødet skal stemme for dit forslag

Senest fire uger før et afdelingsmøde modtager du en indkaldelse til mødet. Har du forslag, som skal behandles på mødet, skal du sende dem til os senest 14 dage inden mødet. En uge inden mødet modtager du en endelig dagsorden.

Referat

Du kan se, hvad der er vedtaget tidligere, ved at kigge i referater fra tidligere afdelingsmøder i din afdeling. Sørg for at lave et godt referat.

Denne side er opdateret 31/10-2023 af Kunder & kommunikation