Andre typer fejl og problemer

Er den type fejl, som du oplever ikke beskrevet, så kontakt det lokale områdekontor. Find åbningstider og kontaktinfo - eller send din fejlmelding online.

Vi har ikke vejledninger til denne type fejl. Du kan evt. søge efter en løsning på Google, før du melder fejlen ind.

Denne side er opdateret 13/12-2021 af Kunder & kommunikation