Væggelus

At få behandlet for væggelus er særdeles ressourcekrævende og processen er langvarig.

Vi beder derfor alle beboere om at være særlig opmærksom på de kendetegn der indikerer et sådant problem. Opdages væggelus skal du tage kontakt til områdekontoret med det samme, så evt. behandling kan iværksættes hurtigst muligt.

Kendetegn på væggelus

  • Kig efter sorte aftegninger under sengen, i madrassens sammenføjninger m.m.
  • Bliver du bidt om natten i din seng, er det typisk væggelus der er årsagen.
  • Væggelus bider typisk på ben, arme, hals m.m. de steder der ligger uden for dynen. Væggelus bider typisk sidst på natten når søvnen er dybest.
  • Væggelus gemmer sig i hulrum, bag billeder over sengen, under lamellerne, under sengen i hjørner m.m.

Spredning og behandling

Spredning af væggelus sker typisk via f.eks. rørgennemføringer, via bohave eller at gæster/lejer m.m. tager problemet med til deres bolig. Spredningen kan også via f.eks. sengetøj, ombytning af senge, madrasser, gavle eller alm. bohave arter.

I langt de fleste tilfælde udføres behandlinger mens lejligheden fortsat bebos. Det betyder at der udlægges bekæmpelsesmidler på strategiske steder, f.eks. under sengen, på sengerammen, på gulvet, på paneler, bag sengeborde m.m. Der behandles på de steder hvor væggelus typisk er – i og omkring sengemiljøet. Der sprøjtes ikke mere end højst nødvendigt.

Væggelus opsøger alene mennesker / bloddonorer når den er sulten. Tiden mellem dette tilbringer den på passende gemmesteder i nærheden af sengemiljøet. De mest almindelige gemmesteder er revner, sprækker, bag tapet, bag billeder, under sengen, inde i madrassen, i sammenføjninger, natborde, undergulvtæpper, bag paneler, under gulvene m.m. 

Væggelus kan være meget svære at bekæmpe. Væggelus kan forblive skjulte i lange perioder, hvilket i høj grad er en medvirkende årsag til at behandlingen trækkes ud over en længere periode, ofte 3-12 mdr. Væggelus har i den senere tid udviklet resistens mod de bekæmpelsesmidler der findes på markedet, hvilket i høj grad besværliggøre en effektiv bekæmpelse. 

Væggelus bekæmpes bedst med langtidsvirkende bekæmpelsesmidler, såsom erhvervs produkter Demand / K-Otrine. Det bedste resultat opnås ved krydsbehandlinger med forskellige bekæmpelsesmidler. Der behandles indtil der ikke mere er konstateringer. Sprøjtningen udføres hver 14. dag indtil afslutning.

Behandlingen kan i nogle situationer strække sig over lange perioder ofte 3 – 12 måneder, alt efter omstændigheder.
For bedste selvhjælp, bør man destruere madrasser, sengetøj, seng, fjerne gulvtæpper, afpille tapet, samtidig med at der udføres sprøjtebehandlinger.

Denne side er opdateret 17/03-2021 af Kunder & kommunikation