Træk ved vinduer og døre

Det kan opstå træk ved vinduer og døre. Det kan dels skyldes utætheder, og dels det helt naturlige kuldefald der er i kolde perioder.

Løser det ikke problemet?

Er der utætheder, så kontakt det lokale områdekontor. Find åbningstider og kontaktinfo - eller send din fejlmelding online.

Denne side er opdateret 13/12-2021 af Kunder & kommunikation