Læg et budget

Overblik over indtægter og udgifter

Er du interesseret i selv at lægge et budget, kan du bruge dette regneark.

Sådan gør du:

  1. Gem regnearket på din computer. 
  2. Åbn det efterfølgende på din computer.
  3. Vælg fanebladet ”husstandsbudget” nederst til venstre.
  4. Indtast dine faste indtægter og faste udgifter i  husstandsbudgettets gule felter.
  5. Når du har udfyldt regnearket for husstandsbudgettet overføres rådighedsbeløbet til forbrugsbudgettet.
  6. Vælg nu fanebladet forbrugsbudget nederst til venstre.
  7. Indtast dine variable udgifter i forbrugsbudgettets gule felter.
  8. Du kan nu se det eventuelle overskud eller underskud i forbrugsbudgettet.

Denne side er opdateret 10/11-2014 af digital redaktør