Opskrivningen er unik og personlig

Din opskrivning i boligselskabet er individuel og personlig (jvf. gældende lovgivning). Vi kan derfor kun notere ét navn på en opskrivning, uanset om du godt kunne tænke dig, at dit barn / kæreste /ægtefælle skal skrives på.

Hvis I er et par, og kun den ene er skrevet op, kan I sagtens flytte sammen ind i en lejlighed, som den ene af jer får via sin opskrivning. Lovgivningen giver mulighed for, at ægtefælle eller samlever (med fælles husstand i mindst 2 år) i de fleste tilfælde kan overtage lejemålet. Dog skal man være opmærksom på at man ikke kan påført/samlever/ægtefælle efter lejekontrakten er underskrevet.  

Opskrivningen kan kun overføres til din ægtefælle (eller hermed sidestillet person) hvis du dør eller flytter på plejehjem eller i ældrebolig (jvf. bkg. om udlejning af almene boliger mv.).

Hvis I som par vil sikre, at begge har en god plads på ventelisten (f.eks. efter en skilsmisse), bør I begge skrive jer op hver for sig.

Du kan kun være opskrevet én gang 

Siden 2007 har du kun måttet have én opskrivning til almindelige lejeboliger.

Hvis du ved en fejl er blevet opskrevet to gange, vil vi - når det opdages - sammenlægge de to opskrivninger, så du beholder ancienniteten fra den ældste (og dermed bedste). Du vil så fremover kun skulle betale ét gebyr om året.

Denne side er opdateret 22/04-2022 af Udlejning