Fraflytning

Når du vil flytte, kan du bruge denne opsigelsesformular.

Vi kan tidligst udleje din bolig 6 uger efter vi modtager din opsigelse. Tidligere forsøgte vi kun at genudleje til den 1. eller den 15. i en måned, men nu genudlejer vi på alle hverdage. Uanset dette, kan der gå op til tre måneder, inden du ikke længere skal betale husleje. Jo tidligere vi får din opsigelse, jo større chance er der for, at vi kan nå at udleje din bolig fra den dag, du ønsker at flytte, så du slipper for at betale ekstra husleje.

Opsigelsesvarslet er oftest 3 måneder til den første, men kan variere. Tjek din lejekontrakt for at se opsigelsesvarslet på din bolig. 

Når du flytter, skal du aflevere alle nøgler til os, og boligen skal være tom og rengjort. Du bliver indkaldt til syn af boligen senest én uge før synet. 

Det er muligt at lave en aftale mellem den der flytter ud og den nye beboer om, at f.eks. en vaskemaskine eller et rullegardin kan blive i boligen.

Se også: 

Sådan skal din bolig være, når du flytter

Der er forskellige ordninger for, hvordan du skal vedligeholde og efterlade din bolig. Læs om vedligeholdelse i din boligafdeling hér.

Prisoplysning/opgørelse

Som lejer vælger du selv, om du vil deltage under synet af din bolig. Hvis du ikke har deltaget ved synet, udarbejder vores synsteam en prisoplysning, som du modtager senest 14 dage efter synet. Opgørelsen skal indeholde oplysninger omkring udgifterne til istandsættelsen. Priserne er fastsat ud fra oplysninger fra håndværkerne, og priserne må ved endelig afregning maksimalt stige 10% i forhold til det opgjorte beløb på synsrapporten.

Boligselskabet sender en opgørelse, så snart alle fakturaerne/håndværkerregningerne er kommet til betaling. Opgørelsen viser de faktiske udgifter i forbindelse med istandsættelsen. En endelig opgørelse skal ifølge loven tilsendes fraflytter uden unødig forsinkelse.

Ved fremsendelse af prisoplysning eller opgørelse tager boligselskabet højde for det beløb, som afdelingen skal betale. I boperioden overtager afdelingen 1% af udgifterne til normalistandsættelse pr. måned, indtil der er gået otte år og fire måneder. Herefter overtager afdelingen hele udgiften til normalistandsættelse.

Du kan vælge selv at sætte lejemålet i stand ved fraflytning. Istandsættelsen skal være udført håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelseskatalog, hvilket skal godkendes af synsinspektøren.

Afregning 

Den endelige afregning til fraflytter skal ske uden unødig forsinkelse. Ved endelig afregning tages der højde for udgifterne til håndværkere, skyldig husleje, varme/vand, vask og rykkergebyrer m.m. Afregningen skal vise, hvad der er blevet betalt til normalistandsættelse og misligholdelse, samt hvilken andel af normalistandsættelsen afdelingen har overtaget.

Hvis du som fraflytter har et tilgodehavende, udbetales dette efter fraflytningen.

Denne side er opdateret 02/02-2023 af Kunder & kommunikation