Fejring af mærkedage

Idé

Fejring af mærkedage, såsom afdelingens fødselsdag, fastelavn og sommerfest kan være en god måde at binde afdelingens beboere sammen på. Det er som regel aktiviteter, der er for alle, både voksne og børn.

Fastelavn fejres i Knolden.

Hvad gjorde vi?

Afdelingen Knolden i Roskilde er en af de afdelinger, der har en del traditioner. De fejrer halloween, hvor alle beboere, der har sat et græskarhoved ud, er med i en lodtrækning om en gave.

Ved juletid er der juletræsfest med pyntning af afdelingens juletræ og fremstilling af dekorationer, som beboerne må tage med hjem. Og julemanden kommer også på besøg med gaver til de yngste børn.

Sommerfesten skydes i gang med sækkepibemusik, der vækker beboerne, så de ved, at der er fest og fælles morgenmad.

Organisering

De forskellige traditioner er organiseret under afdelingsbestyrelsen, og der er en flok frivillige beboere, der hjælper til.

Beboerinddragelse

Afdelingsbestyrelsen sætter opslag op på Facebook, deler sedler rundt til alle, og ikke mindst fortæller de det videre til naboerne, når de møder dem.

”Er der en ny familie, der er flyttet ind, kan jeg godt finde på at banke på og invitere dem”, siger Dorthe, som er formand i Knolden.

Det bedste ved denne aktivitet

Det bedste ved at have sådanne traditioner er, at det giver et godt naboskab. Når vi kender hinanden bliver vi også mere tolerante og hjælpsomme overfor hinanden.

Gode råd

  • Pas godt på de frivillige. Sørg for, at det er attraktivt at være med. Fx at man laver noget sammen inden eller efter et arrangement. At der er en ”gulerod”. Det kan være, at de frivillige får nedsat pris til sommerfesten.
  • Brug de kompetencer I har i afdelingen. Det giver stolthed og ejerskab til aktiviteterne.
  • Få fordelt arbejdsopgaverne på mange hænder.
  • Sørg for at afsætte midler til sociale aktiviteter; det er godt givet ud for naboskabet.

Denne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel