Genbrugsbutik gør gavn

Idé

I en lokal genbrugsbutik kan beboerne etablere et nyt hjem for næsten ingen penge, og så er det godt for miljøet, når ting genbruges igen og igen.

Genbrugsbutikken i Wiemosen. På billedet ses Gert Mikkelsen og Jessica Damen.

Hvad gjorde vi?

I Wiemosen har der i over 20 år eksisteret en Genbrugscentral i afdelingen. De er et hold på cia. 20 frivillige, som på skift tager en vagt i biksen om søndagen. Her kan beboerne komme ned og aflevere eller hente brugte ting og sager. Det er alt fra møbler til julepynt. 

De frivillige hjælper også de beboere, som for eksempel har svært ved at skille større møbler ad og få sorteret rigtigt. Det er også muligt at låne en trækvogn. Alt sammen noget de frivillige organiserer og står for.

Organisering

Frivilliggruppen kører selvstændigt under afdelingsbestyrelsen. Der er et par stykker, der ligeledes sidder i afdelingsbestyrelsen, men ellers er det en bred gruppe af beboere, som har meldt sig som frivillige.

Beboerinddragelse

Beboerne bliver informeret via opslag, men rigtig meget foregår via mund til mund.

Hvis der mangler nye frivillige, hanker de nuværende frivillige op i deres naboer og spørger, om de ikke gerne vil være med.

Det bedste ved denne aktivitet

Genbrugscentralen er et godt tilbud til vores beboere. Der er en gang imellem nogen, som ikke har så meget selv af den ene eller den anden grund, og så kan de etablere sig for ganske få midler. Og det er også godt for miljøet.

I stedet for at smide ting ud, får andre glæde af det. ”Nogle gange kommer der for eksempel et bord ind, og så tænker vi: Det har vi da set før. Jeg kan godt lide, at tingene bliver brugt i stedet for at blive smidt ud. Det er godt for miljøet”, siger Jessica Dammen, der er frivillig og koordinerer de andre frivillige. Hun sidder også i afdelingsbestyrelsen.

Gode råd

  • Sørg for at have et lokale at være i
  • Pas godt på de frivillige; lav noget socialt sammen
  • Hold det pænt og ordentligt
  • Vær nok frivillige, så det ikke bliver for stor en opgave for den enkelte

Denne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel