Små mødesteder

Idé

Små mødesteder i afdelingen kan skabe lokale samlingssteder, hvor et fællesskab kan udvikle sig fra. 

Borde og bænkesæt i Byhusene i Roskilde.

Hvad gjorde vi?

Afdelingsbestyrelsen i Byhusene, Roskilde, har for nyligt fået sat borde, bænke og liggestole op i deres gårdrum.

Kurt Kristiansen fra afdelingsbestyrelsen kunne se, at der var potentiale for at gøre gården til et godt sted at mødes og slå sig ned: ”Der giver en frihed at have mulighed for at gå ned i sin egen gård. Og særligt, når vi bor i lejligheder, så er det rart at have et sted i trygge omgivelser, hvor man kan være og få græs under fødderne”

Organisering

Møblerne blev indkøbt af afdelingsbestyrelsen med et lille tilskud på 2.500 fra Innovationspuljen, som alle afdelingerne kan søge hos boligselskabet.

Beboerinddragelse

Borde og bænke er en nem løsning i forhold til at skabe noget socialt liv i afdelingen. Det er synligt og alle kan bruge det.

Det bedste ved denne aktivitet

Det er et lille tiltag, men det har stor betydning.

Gode råd

  • Gør det nemt, hvis der ikke er så mange frivillige kræfter i afdelingen
  • Sæt de ting op, som I ved I kan holde

Denne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel