Introduktion af nye medarbejdere

Det er vigtigt for os, at nye medarbejdere får en rigtig god start og føler sig godt modtaget.

Vi har derfor udarbejdet en introduktionspolitik, hvor hovedformålet med introduktionen er, at den nye medarbejder kommer godt fra start og hurtigt kommer til at fungere både arbejdsmæssigt og socialt.

Alle nye medarbejdere modtager et personligt og målrettet introduktionsprogram, som beskriver den første periode med oplæring og introduktion til selskabet, afdelingen og ansvarsområderne.

Introprogrammet består også af et introduktionskursus, hvor den nye medarbejder vil møde sidestillede kolleger, der ligeledes er nytiltrådte i Boligselskabet Sjælland. Kurset giver de nye medarbejdere indsigt i de forskellige afdelinger og de opgaver, der løses i de respektive afdelinger. De nye medarbejdere får ligeledes information om selskabets historie, vores værdier, foreninger og meget mere. Men kurset giver også medarbejderen mulighed for at knytte bånd til nye kolleger fra andre afdelinger.

Alle nye medarbejdere vil få tildelt en mentor, der i starten vil hjælpe den nye medarbejder med at finde sig til rette og med at klæde den nye medarbejder på rent fagligt. Det er jo set fra den nye medarbejders side også en rar fornemmelse, at man har en kompetent person at spørge til råds.

For at sikre at den nye medarbejder er kommet godt fra start, og at samarbejdet er velfungerende, vil den respektive leder løbende følge op på ansættelsen.

Denne side er opdateret 30/01-2017 af HR