Eksempler på boliger

Karlemoseparken

Som boligsøgende i denne afdeling får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

  • Har fast arbejde i mindst 25 timer/uge eller en indtjening over 30.000 kr. pr. mdr.
  • Er ung under 30 år og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Køge Kommune
  • Er senior på mindst 55 år, som flytter fra en anden bolig i Køge Kommune til en mere passende i Karlemoseparken

Henvendelse om denne side til Boligbutikken