Nyhedsbrev om den kommende renovering

Karlemoseparken

14/12/2021, skrevet af hovedkontoret

Planerne for renoveringen af Karlemoseparken er stadigvæk i den indledende fase. Men med Køge Kommunes beslutning om at indlede arbejdet med en ny lokalplan er vi nu kommmet et lille skridt videre. Kommunen har dog endnu ikke godkendt den indsendte ansøgning om nedrivning og planen for den kommende renovering. Derudover skal Landsbybyggefonden også endeligt godkende projektet. Begge disse godkendelser er afgørende for projektet - og tidspunktet for hvornår renoveringen kan begynde.

Stort fremmøde til møder om renoveringen

Onsdag den 24. november var store mødedag i Karlemoseparken. Her var der nemlig både inviteret til kommunalt for-borgermøde og beboermøde om den kommende renovering. Der var stort fremmøde til begge møder, som havde til formål at fortælle både beboere og naboer om, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Både når det handler om det kommunale arbejde med lokalplanen og den planlagte renovering af Karlemoseparken. Køge Kommune kunne derfor på det nyligt afholdte for-borgermødet fortælle, at de nu har indledt arbejdet med den kommende lokalplan. Kommunen forventer at kunne præsentere en ny lokalplan omkring efteråret 2022. Lokalplanen skal herefter i høring. Her vil beboere og naboer få mulighed for at påvirke den endelige lokalplan og kommentere planerne for området.

Sådan vil renoveringsarbejdet foregå

På beboermødet forklarede projektleder i Boligselskabet Sjælland, Pernille Kinnunen, at det er planen at renovere en blok ad gangen. Det betyder, at alle i samme blok vil blive genhuset samtidigt. Det sker fordi det hverken kan lade sig gøre at bo i lejlighederne eller i blokken, mens der bliver lavet nye badeværelser, gulve, faldstammer - og i øvrigt banket rigtigt meget i betonen.

Pernille Kinnunen kunne også fortælle, at alle beboere vil blive genhuset i Karlemoseparken. Når vi nærmer os det endelige projekt, så vil alle få mere at vide om, hvordan genhusningen helt konkret kommer til at foregå. Læs mere om genhusning her Spørgsmål og svar - Renovering - Karlemoseparken (bosj.dk)

Nedrivning og tilgængelighedsboliger

Mange beboere var også nysgerrige efter at vide, hvem der helt konkret bliver berørt af den del af projektet som handler om nedrivning og nye tilgængelighedsboliger. Det vil du få mere at vide om i nogle af de kommende nyhedsbreve og når alle myndigheder har godkendt planerne.

Køge Kommune kom for at lytte

Inden beboermødet havde Køge kommune tidligere på dagen inviteret beboere og naboer til Karlemoseparken til et for-borgermøde. Mødet skulle sikre at kommunen er godt inde i detaljerne og velforberedte til arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for området. Lokalplanen indeholder både information om veje, stier, kloakker og regler for byggematerialer og facader. Derfor var det vigtigt også at få viden og input om området fra beboere og naboer.

Renovering