Dagsorden til Informationsmødet torsdag den 23/3 kl. 19

Karlemoseparken

20/03/2023, skrevet af hovedkontoret

Til alle beboere i Karlemoseparken

Informationsmøde Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00

Kulturhuset, Karlemosevej 73B. Tilmelding ikke nødvendigt.

Dagsorden

1. Velkommen v/Boligselskabet Sjælland og byggeudvalgsformanden

2. Udlejning indtil helhedsplanen går i gang v/boligrådgiver koordinator genhusning Giovanna Andersen

 • Herunder tidsbegrænset lejemål, venteliste, byttelejlighed

3. Genhusning v/boligrådgiver koordinator genhusning Giovanna Andersen

 • Hvordan foregår det
 • Hvem betaler hvad og hvem gør hvad
 • Flyttetyper
 • Permanent og midlertidig genhusning
 • Genhusning i andre afdelinger
 • Pavilloner
 • Syn
 • Indskud
 • Husleje, forbrug, råderet, kælderrum, opmagasinering

4. Helhedsplanen v/ projektleder byggeri Pernille Kinnunen

 • Status – hvor er vi nu
 • Færdiggørelse af projektet
 • Beboerinddragelse og kommunikation
 • Tidsplan

5. Spørgsmål og evt.

Bilag 1: Spørgsmål fra Byggeudvalget i Karlemoseparken. Byggeudvalget har stillet spørgsmål vedrørende udlejning, genhusning og helhedsplanen. Du kan se spørgsmål og svar her.

Med venlig hilsen

Byggeudvalget i Karlemoseparken og Boligselskabet Sjælland

Renovering