Motionscentret

Karlemosens Motions Center ligger på Karlemosevej 57.

Kontakpersoner: Per Bach 31 15 32 17, formand@karlemosen.dk 

Klubben har åben fra kl. 8:00 - 21:00.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation