Snerydning

Karlemoseparken

Snerydning

- for dig, der bor i etagebolig

De seneste år har Danmark oplevet pludselige og kraftige snefald, og her træder boligselskabets sneberedskab til. Vi får saltet og ryddet sne af en ekstern partner. I praksis betyder det at vores leverandør overvåger vejrtjenester som DMI og Vejr2 på lokal basis, for at sikre at de rykker ud hvor det er nødvendigt, men heller ikke rykker ud hvor det ikke behøves.

Som udgangspunkt skal vi forhindre glat føre ved hurtigst muligt efter snefald eller isslag, at rydde og/eller salte for at sikre, at arealet ikke er glat. Vi udfører snerydning og saltning mellem kl. 07.00 og 22.00 (søndage dog kl. 08.00 til kl. 22.00).

Som beboer hér skal du ikke selv rydde sne

Når du bor i etagebyggeri, er det vores eksterne partner, der rydder sneen både på p-pladser, fortove, stier og foran hoveddørene. Ved kraftigt snefald har vores eksterne partner meget travlt med at rydde sne, og det kan derfor tage lidt tid, før de når rundt i hele afdelingen. Hav tålmodighed – de skal nok nå frem. 

Hvad kan jeg gøre som bilist? 

Sneen giver også problemer for bilister, som kan have svært ved at parkere i sneen. Ind imellem giver en hurtig parkering dog problemer for eksterne partner, når bilister parkerer på stier, fortov eller veje. Det betyder, at snerydningskøretøjerne ikke kan komme frem - og der ikke kan blive ryddet sne. Som bilist bør du derfor overveje, om parkeringen giver problemer for snerydningen.

Hvem kontakter jeg, hvis der er problemer med snerydning?

Hvis der er et alvorligt, akut problem på grund af manglende snerydning, skal du kontakte områdekontoret. Udenfor områdekontorets åbningstid kan du kontakte vores vagtordning.

Hvis problemet ikke er akut, men du mener leverandøren bør have besked om manglende snerydning, bedes du kontakte områdekontoret telefonisk eller gennem hjemmesiden

Opdateret 10/07/2019