1/10-2019 Nyhed til alle

Affaldsaften: Behold låget på

Hvordan genkender man pap fra karton, og skal låget skrues af glasset før det sorteres? Der var mange spørgsmål på affaldsaftenen.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Boligselskabets leder af energi og bæredygtighed Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt bød velkommen i Energitårnets konferencelokale. Alle beboere i Roskilde kommune havde fået invitation til affaldsaftenen på Argo. 30 beboere havde nået at sikre sig adgang til arrangementet, og Ulrik lovede at med den store interesse, var flere arrangementer helt sikkert på vej.

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt fra boligselskabet bød velkommen.

"Vi sorterer affald af to grunde. Dels mister vi rigtig mange værdifulde materialer, hvis vi bare brænder det af. Og dels skal vi sikre at giftige og skadelige stoffer ikke havner i naturen", forklarede Ulrik i indledningen.

To medarbejdere fra Roskilde Kommunes affaldskontor fortalte om sorteringsordningen, der blev indført for knap et år siden.

Pap har bølger. Det har karton ikke. Det er tricket til at kende forskel på de tykke papirtyper. Karton og papir sorteres sammen, mens pap skal afleveres separat. I Boligselskabet Sjælland er de fleste afdelinger heldige at have en pap-container. Det har man ikke i parcelhuse, forklarede kommunens affaldsansvarlige.

Behold låget på. Det bliver alligevel sorteret fra, når glasset bliver knust, og så holder det sammen på glasset indtil da. Glasset skal skylles, så det ikke kommer til at lugte, men det behøver ikke være rent.

En pantflaske indeholder fire forskellige slags plastik. I Roskilde er der indtil videre ikke indsamlet plastik, fordi det har været uklart hvor meget der kunne genbruges. Men det er en løbende diskussion, blev det forklaret.

Efter snakken om alt det, der kan sorteres fra og genvindes, var der rundvisning i Energitårnet. Bag lågen ligger et flere meter højt bjerg af affald og brænder ved næsten 1000 grader. I alt 260 ton affald forsvinder i ovnene hver dag. Fordelen er, at al energi i affaldet bliver til strøm og varme. Ulempen er, at kun metaller overlever processen og kan sorteres fra. Alt andet ender som en grå slagge, der kun kan bruges som vejfyld eller i beton.

 /jbw

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør