16/2-2021 Nyhed til alle

Bo Trygt

Fondsansøgning hos Trygfonden er gået igennem og sætter gang i en række tryghedstiltag over de næste 3 år.

Fra venstre: Brian Skafte Karlsen fra boligafdelingen Kristoffersvej i Ringsted, John Radmer fra kampagnen ”Bo Trygt”, og udviklingschef Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland.  

Udviklingsmedarbejder Hanne Hørlyck har det store smil på, da nyheden om bevillingen fra TrygFonden lander. Med afsæt i input fra beboerdemokratiet har Boligselskabet Sjælland nemlig søgt midler fra Trygfonden til et projekt, der skal sikre større tryghed hos beboerne. ”Ansøgningen blev imødekommet fra Trygfonden og vi skal i løbet af de næste tre år omsætte ansøgningens ord til handling i samarbejde med beboere og samarbejdspartnere” fortæller Hanne der bliver projektleder på indsatsen, som har opstart her i februar.

Projektet er et samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland, Midt- og Vestsjællands Politi og Bo Trygt-kampagnen. Det er et relativt stort projekt, der skal rulles ud til alle afdelinger over 3 år.  

Politiet har ikke registreret flere indbrud eller mere hærværk i de almene boligområder end andre steder, men med sådan en indsats kan vi være med til at øge trygheden og samtidig gøre livet surt for fremtidens indbrudstyve.

Beboerne skal inviteres ind  

”Sparring og samarbejde med afdelingsbestyrelserne er nøglen til succes i dette projekt” udtaler udviklingschef Francisco ”Paco” Ortega, der fremhæver at det tætte samarbejde med politiet og Bo Trygt kampagnen giver et stærkt afsæt for at skabe resultater med udgangspunkt i beboernes behov.

Bo Trygt kampagnen kommer til at invitere sig selv på besøg i jeres afdelinger. ind til oplæg og dialog om hvordan man som beboer kan forebygge kriminalitet og utryghed i egen bolig, men også i omgivelserne omkring.

Ringparken, Bakkegården, Æblehaven og Rønnebærparken er bare nogle af de cirka 70 boligområder, der over de næste tre år er en del af projektet ”Mere tryghed i almene boliger”. 

Mørke tunneler, manglende belysning og tætte buskadser er nogle af de fysiske ting, der kan skabe utryghed i et boligområde. For Vicepolitiinspektør John Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi er det også vigtigt, at projektet tager udgangspunkt i den konkrete boligafdeling, som hver især er forskellig.   

"Det er vigtigt at borgerne inddrages med deres viden og oplevelser af tryghed, da selv områder uden kriminalitet kan have beboere, der oplever at være utrygge", siger John Jensen, Vicepolitiinspektør, Midt- og Vestsjællands Politi, der skal samarbejde med Boligselskabet Sjælland om projektet.  

Fællesskab og tryghed  

Pengene er afsat til forskellige oplæg og arrangementer samt udbredelsen af Nabohjælp, som er en digital platform hvor naboer imellem kan hjælpe hinanden med at passe på hinanden og komme i dialog.

Én ting er at sikre vores beboere mod indbrud og anden kriminalitet, men omdrejningspunktet er i ligeså høj grad at øge trygheden og fællesskabet i boligområderne, for hvis vi kender naboen – så er det også nemmere at få ham eller hende til at holde lidt øje, hvis man for eksempel skal på ferie.

Vil du vide mere kan du kontakte Hanne Hørlyck, som er udviklingskonsulent i Boligselskabet Sjælland og projektleder på indsatsen.

Alle afdelingsbestyrelser vil blive kontaktet på et tidspunkt, vi starter geografisk op i Roskilde og Ringsted.

Tyvstart projektet ved at tilmelde dig Nabohjælp allerede nu.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation