9/6-2021 Nyhed til alle

Få indflydelse der, hvor du bor

Når du bor i en almen boligafdeling, har du indflydelse på, hvad huslejen skal bruges til i din boligafdeling.

På billedet ses nogle af Ringparkens aktive beboervalgte, som er med til at præge deres boligafdeling.  

Huslejen i en almen boligafdeling er omkostningsbestemt. Du betaler kun for det, du får. Huslejen dækker driften i boligafdelingen, både de daglige udgifter og til løbende vedligeholdelse. Derudover afdrages der på boligafdelingens lån.

Kom med til afdelingsmødet

Det er vigtigt, at du deltager på det årlige afdelingsmøde i din afdeling. Det er her, I bestemmer budgettet for det kommende år.

Kig derfor efter, når du snart modtager indkaldelse til afdelingsmødet i din afdeling. 

Få mere viden om beboerdemokratiet

Se denne video og få mere viden om, hvordan den almene boligorganisation er opbygget hos Boligselskabet Sjælland.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation