20/5-2020 Nyhed til alle

Flere lærlinge på de almene byggepladser

Der er mangel på lærepladser i byggeriet. Nu skal et nyt samarbejde mellem boligselskabet og Byg med unge-alliancen give flere lærepladser.

Et nyt samarbejde skal gøre det lettere for håndværkerne på almene byggepladser at få lærlinge. Det vil skabe flere lærepladser. Her er en af lærlingene i sving på Klosteret i Næstved, da det blev renoveret sidste år.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Der er mangel på praktikpladser i byggeriet. Et nyt partnerskab mellem Boligselskabet Sjælland og Bygherreforeningens Byg med Unge-alliance bidrager nu til, at flere erhvervsskoleelever kan få en læreplads i forbindelse med renovering af almene boliger. Roskilde Tekniske Skole glæder sig, og mener, at det vil gavne både elever og kommune.   

Som et led i at holde gang i økonomien under coronakrisen, er der fremrykket historisk mange renoveringsopgaver. I alt skal der renoveres almene boliger for 30 milliarder kr. i de kommende år. Det kan mærkes i Boligselskabet Sjælland, hvor man nu er i gang med at fremrykke renoveringsopgaver for 700 mio. kr.

Det kommer ikke kun byggeriets håndværkere og almene beboere til gavn, men også unge i lokalområdet og elever på Roskilde Tekniske Skole, der er i gang med erhvervsuddannelser inden for byggefaget. Et nyt partnerskab mellem Boligselskabet Sjælland og Bygherreforeningens Byg med Unge-alliance vil nemlig gøre det lettere for entreprenørerne at skaffe lærlinge, og bidrager til at der kommer flere praktikpladser på de almene byggepladser.

Byggechef Per Bro fra Boligselskabet Sjælland og vicedirektør Hanne Ullum fra Bygherreforeningen underskrev aftalen, der skal give flere lærlingepladser.

”Det er afgørende for os, at vores byggepladser viser socialt ansvar, og derfor er det vigtigt, at vi har lærlinge”, mener byggechef Per Bro, Boligselskabet Sjælland.

”Men det er et stort arbejde for entreprenørerne at tilrettelægge lærlingepladser. Derfor glæder jeg mig over, at Byg med Unge-alliancen kommer og hjælper med deres erfaring og netværk”, siger Per Bro. Han mener at byggepladserne i Æblehaven og Rønnebærparken og Kristianslund kan blive nogle af de første, hvor samarbejdet kan give flere lærepladser.

Aftalen kommer samtidig med at nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at hver anden lærlingeplads er forsvundet midt i coronakrisen.

”Derfor kan aftalen også betyde, at unge fra vores almene boligområder kan komme i uddannelse”, håber Per Bro.

Vigtigt at bygherrer tager ansvar

Som dem, der stiller de overordnede krav til byggearbejdet, er det netop vigtigt at virksomheder som Boligselskabet Sjælland tager ansvar. Særligt under coronakrisen, men også fremadrettet. Det mener Hanne Ullum, der er vicedirektør i Bygherreforeningen:

”Byggeriet er landets fjerdestørste branche. Manglen på arbejdskraft i fremtiden vil skabe flaskehalse og risikerer at give prisstigninger og kvalitetsproblemer inden for byggeriet på sigt. Det kommer ingen til gode. Bygherrerne spiller en helt central rolle, fordi de har byggeprojekterne, hvor de unge kan blive uddannet. Derfor er vi også glade for, at fx Boligselskabet Sjælland som partner i projektet er med til aktivt til at løfte dagsordenen og gøre en indsats for, at der bliver uddannet unge på deres byggerier” siger hun.

Partnerskab understøtter Roskilde som uddannelsesby

På Roskilde Tekniske Skole er afdelingsleder i erhvervs- og praktikcenter Henrik Mörke-Malmkvist meget positiv overfor det nye partnerskab. Han har arbejdet sammen med både Byg med Unge-alliancen og Boligselskabet Sjælland i forskellige andre sammenhænge. Han mener, at partnerskabet er med til at understøtte den kommunale strategi om Roskilde som uddannelsesby:

”Det er et stærkt samarbejde, som jeg tror vil få stor gavn for vores elever og for kommunen. Roskilde er en god uddannelsesby, og der er mange gode initiativer, der understøtter os som erhvervsskole og vores elever” siger han. Han understreger desuden, at åben dialog og samarbejde mellem forskellige aktører er en god fremgangsmåde, der kan være med til at aflive nogle af de myter, der hersker om, at det er meget besværligt at navigere i uddannelsesklausulerne og at rekruttere lærlinge.

-jbw

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør