27/8-2019 Nyhed til alle

Førstehjælp, brandsikring og snobrød på Kristoffersvej

Børn og voksne var i lørdags samlet til beboerarrangement på Kristoffersvej, hvis formål er at styrke trivslen og trygheden i boligområdet.

Som led i projektet ”Tryg Nabo i Ringsted” har Ringsted Kommune afsat en pulje til de almene boligområder for at øge trygheden og trivslen i kommunen. Denne weekend havde Boligselskabet Sjælland arrangeret et event i boligområdet Kristoffersvej. Fra venstre ses afdelingsbestyrelsesmedlem Brian Skafte Karlsen, John Radmer fra kampagnen Bo Trygt! samt udviklingschef Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland.   Foto: Lindskov

For mange mennesker er tryghed en vigtig forudsætning for at trives og føle sig hjemme i deres bolig. Det ved man hos Ringsted Kommune, der har afsat en pulje penge til nye tiltag på området i de almene boligområder. Et af de projekter, der har fået midler fra puljen er `Tryg Nabo i Ringsted´ som er et projekt, der understøttes af udviklingsafdelingen i Boligselskabet Sjælland.

Med støtte fra Ringsted Kommune og sammen med repræsentanter fra Spejderne, Beredskabsforbundet og Nabohjælp holdt Boligselskabet Sjælland derfor et stort, fælles arrangement for store og små beboere i boligområdet Kristoffersvej i lørdags.

"Kristoffersvej er et velfungerende boligområde med et stærkt naboskab blandt beboerne. Men tryghed er essentielt for alle mennesker, og det er vigtigt at arbejde for at fastholde følelsen og styrke sammenholdet mellem beboerne, så de kan hjælp og passe på hinanden", fremhæver udviklingschef Fransisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland og fortsætter: "Netop derfor er det fantastisk, at Ringsted Kommune har afsat en pulje penge til de almene boligområder".

Førstehjælp, brand- og indbrudssikring

Der var fyldt godt op i beboerhuset, da John Radmer fra kampagnen ”Bo Trygt!” holdt oplæg om indbrudssikring, og da Beredskabsforbundet afviklede et medlevende børnehjertestarterkursus ved legepladsen. Børnene fik indsigt i livsreddende førstehjælp, hvorefter de kunne afprøve deres nye viden på både dukker og velvillige forældre.

"Det har været en fantastisk dag, hvor vi har fået en masse brugbar viden, så vi kan forebygge og er bedre forberedt, hvis uheldet er ude. Samtidig var det godt at være sammen med de andre beboere og drøfte, hvordan vi i fællesskab kan håndtere kritiske situationer", siger Brian Skafte Karlsen fra afdelingsbestyrelsen, der håber, at dagen fører til et endnu stærkere nabofællesskab.

Børnefamilierne fik selskab af spejderne, der iværksatte snobrødsbagning og forskellige lege, der satte gang i smil og latter hos deltagerne. Et arrangement med fokus på at styrke trivslen og trygheden i lokalområdet, der glæder udvalgsformand for plan- og boligudvalget, Per Flor

"Tryghed i lokalsamfundet er vigtigt at tage fat på. Derfor er jeg glad for, at Ringsted Kommune som en del af den boligsociale indsats har bidraget til etableringen af arrangementet – og jeg håber, at der kommer lignende arrangementer i andre af kommunens store boligområder. Netop koblingen mellem de forskellige interesseorganisationer er med til at skabe rammerne for øget trivsel, tryghed og sammenhold hos både små og store", fremhæver Per Flor.

Der var fyldt godt op på legepladsen, da Beredskabsforbundet afviklede et børnehjertestarterkursus for de mindste. Børnene fik her indsigt i livsreddende førstehjælp, hvorefter de havde mulighed for at afprøve deres nye viden på både dukker og velvillige forældre. Foto:Lindskov

Vil udbrede gratis Nabohjælp app

Ifølge Francisco Ortega markerede arrangementet samtidig starten på Boligselskabet Sjællands målrettede arbejde med at få stadig flere beboere i de almene boliger til at tilmelde sig den nye Nabohjælp App.

"Nabohjælp appen er et vigtigt skridt på vejen til at styrke sikkerheden og trygheden i et naboområde. I tæt samarbejde med politiet, Tryg Nabo og en lang række eksterne samarbejdspartnere vil vi øge indsatsen for at få flere beboere til at benytte sig af det gratis tilbud om Nabohjælp", fortæller Francisco Ortega.

Beboerne havde en god debat om konkrete tiltag og modtog efter oplægget en gratis opstartspakke fra ”Bo Trygt!” med yderligere information. Foto: Lindskov

/Lindskov 

Henvendelse om denne side til Udlejning