20/6-2016 Nyhed til alle

De almene boliger blev debatteret på Folkemødet

På Folkemødet på Bornholm blev der debatteret om, hvordan vi i fælleskab skaber robuste boligområder.

På Folkemødet blev udfordringerne for de almene boliger diskuteret  

Demokrati Scenen havde lørdag besøg af Boligselskabet Sjælland og en række andre organisationer, hvor begrebet resiliens var på programmet. Resiliens er modstandskraft og evnen til at stå imod ændringer i omverdenen. For boligselskabet handler resiliens om at styrke boligområder, så de er bedre rustet mod udfordringer som kontanthjælpsloftet og flygtningekrisen.

Samfundsansvar og demokrati er afgørende for de almene boliger

Udviklingschef Francisco "Paco" Ortega repræsenterede Boligselskabet Sjælland på Demokrati Scenen og introducerede de almene boliger.

"For os ligger ansvar i vores DNA. Vores repræsentantskab bestemmer, hvilken vej vi skal. Vores afdelingsbestyrelse erstatter det, som vi ellers kender som grundejerforeninger, og vores selskabsbestyrelse består ikke af folk i nålestribede skjorter - men af beboerdemokrater, som er valgt til posten. Det giver boligselskabet en helt særlig styrkeposition", fortalte Francisco Ortega.

I teltet ved Demokrati Scenen lyttede interesserede gæster med, da det blev debatteret, hvordan vi i fælleskab kan skabe stærke organisationer og borgere.

Ændringer i samfundet skaber udfordringer i boligområder

Tanken bag resiliensarbejdet er at finde veje, der kan gøre boligområder stærkere og dermed mindske antallet af udsatte boligområder. En af de helt store udfordringer for den almene boligsektor er, at store grupper af sårbare beboere ofte samles i de samme boligområder. Dette skyldes bl.a., at beboernes økonomi i høj grad bestemmer, hvor de bor.

"Vi har i dag boligområder, hvor 40 pct. af beboerne står uden for arbejdsmarkedet og over 3 pct. står med en straffeovertrædelsesdom, mens mere end 50 pct. af beboerne kommer fra ikke-vestlige lande", oplyste Francisco Ortega. 

"Hvordan løser vi den udfordring, at vi har akut mangel på boliger i Roskilde Kommune, mens vi samtidig skal sørge for, at de boligområder, der skal huse de mange flygtninge ikke bliver til nye udsatte boligområder?", spurgte Francisco Ortega deltagerne, der kunne byde ind med deres forslag til, hvordan boligselskabet bedst løser udfordringerne.

"Vi skal tænke nyt og anderledes, når vi skal skabe de her nye stærke boligområder", var en af gæsternes pointer i debatten.

Samskabelse og dialog er vigtige ingredienser

Gæsterne, der var med til at diskutere nye løsninger, var alle enige i, at det er afgørende at tænke nyt, når der arbejdes med at skabe fællesskab og tryghed i de udsatte boligområder. Ifølge en af gæsterne var det interessant at se nærmere på, om man kan bygge nye energieffektive boliger af genbrugsmaterialer og bruge beboerne som designere, mens et andet forslag handlede om at finde fællesskabende aktiviteter, der genererer værdi. 

"Vi skal kigge efter beboernes kompetencer, og det kræver tålmodighed og stærke samarbejder, der ikke er bundet af lov", lød det fra en af de interesserede deltagere til Folkemødet.

"Hedeboparken er et boligområde, hvor 64 pct. af beboerne har en ikke-vestlig baggrund. Tilbage i 2009 og 2010 var boligområdet kendt ved en stor fraflytning, hvor der ingen venteliste var. I dag er Hedeboparken efter en masse tiltag i resiliens-tanken et boligområde med en lang venteliste og en tårnhøj beboertilfredshed. 96 pct. af beboerne er enten tilfredse eller meget tilfredse. Det kan altså lade sig gøre - det er Hedeboparken et eksempel på", tilføjede Francisco Ortega.

Du kan se oplæggene fra Folkemødet her.

-krj

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation