4/4-2017 Nyhed til alle

Gymnasieelever udvikler klimarigtige løsninger

Himmelev Gymnasium er gået sammen med Boligselskabet Sjælland om at spare på boligenergien.

Et nyt samarbejde med Himmelev Gymnasium skal give nye løsninger på energibesparelser i boligerne. De næste skridt kræver nemlig nytænkning.  

Himmelev gymnasium og Boligselskabet Sjælland er gået sammen om at udvikle klima- og energiprojekter til boliger. Det sker fordi 40 % af det danske energiforbrug bliver brugt i hjemmet.

"Vi har masser af professionelle løsninger på bordet", fortæller energileder Ulrik Knuth-Winterfeldt fra Boligselskabet Sjælland. Men han peger på at gymnasieelever måske kan pege på nye løsninger med nye unge øjne på udfordringerne. Derfor præsenterede han klimasamarbejdet for eleverne i Himmelev Gymnasium sammen med matematiklærer Lea Lou.

Energileder Ulrik Knuth-Winterfeldt fortalte gymnasieklassen hvordan energibesparelser foregår i dag. Boligselskabet arbejder med besparelser på både el, vand og varme, men det er vanskeligt at ændre beboernes adfærd. Her kan elevernes idéer spille ind.

"Klima og energi handler rigtig meget om beboernes adfærd", forklarede Ulrik, og uddybede at rigtig meget af indsatsen i dag bliver gjort steder, hvor beboerne ikke har nogen større indflydelse på resultatet. "Vi kan gøre vores varmecentraler bedre, vi kan skifte til energibesparende udendørsbelysning, men det handler først og sidst om hvad der sker inde i lejlighederne", sagde han.

Potentialet i Boligselskabet Sjællands 12.500 boliger er enormt. Hver fjerde roskildeborger bor i boligselskabets boliger, og samarbejdet med Himmelev Gymnasium kan dermed få stor effekt. Eleverne skal lave projekter rettet mod to boligområder, der ligger i nabolaget, nemlig Ternehaven og Solparken.

Matematiklærer Lea Lou er med til at koordinere undervisningen på tværs af gymnasiefagene. Gymnasiet har tidligere arbejdet sammen med eksterne partnere. Det er sket med blandt andre uddannelsesinstitutioner i Roskilde, med Ungeprojektet og Byens Hus under Roskilde Kommune og aktiv involvering i Foreningen IQ, det lokale erhvervsliv og lokale vidensinstitutioner.

Ulrik gennemgik de gængse spare-teknikker for fælles og individuelt forbrug, og gennemgik el, varme og vand-besparelser. Beboerne kan spare mange penge med simple teknikker - men de gør det ikke, konstaterede Ulrik.

"Hvis beboerne gjorde de ting, vi ved rykker, kunne de spare 5-7.000 kr. om året og skulle kun investere 500 kr. i nye lyskilder og en vandbesparende bruser", uddybede Ulrik. Han håber at eleverne finder idéer, der faktisk betyder noget i hverdagen. Derfor har gymnasieelevernes matematiklærer Lea Lou aftalt en inspiration for eleverne med et fima, der arbejder med nudging. Nudging handler om at opfordre og fremme en særlig adfærd i stedet for at forbyde den uønskede adfærd. Et eksempel er fodspor på fortovet, der viser hvor skraldespandene er, i stedet for at sætte forbuds-skilte op.

Næste skridt er at eleverne går på besigtigelse i de to boligområder sammen med boligselskabets teknikere.


Se billederne


FAKTA

Klimasamarbejdet

Projektets formål er at skabe øget fokus på smart energireduktion, samt at give gymnasiets elever mulighed for hands-on arbejde med konkrete klima- og energirelaterede projekter i deres nærområde. Projektet tilføjer et anvendelsesorienteret element til elevernes teoretiske fundament og er støttet af Roskilde Kommune.

Himmelev Gymnasiums elever bliver involveret i klimasamarbejdet med Boligselskabet Sjælland ved, at undervisningen på udvalgte hold i relevante fag inddrager det konkrete klimaprojekt, og ved, at en klasse inddrager klimaprojektet i flere fag. Derved får eleverne forskellige faglige tilgange til en kompleks problemstilling, hvilket giver et kvalificeret afsæt til at arbejde innovativt. Under alle omstændigheder lægger samarbejdet op til en problemorienteret og anvendelsesorienteret undervisning.

Himmelev Gymnasium har i flere omgange arbejdet med klima- og energiproblemstillinger. Gymnasieeleverne kombinerer viden fra fysik, samfundsfag og matematik til at løse opgaven.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør