5/7-2016 Nyhed til alle

Hvad betyder den nye lov om frit valg på kabel-tv?

Vi er nu klar med målrettet information om de fremtidige muligheder for tv-signal i de fleste af vores boligafdelinger

Selv om den nye lov endnu ikke er sammenskrevet, så er den trådt i kraft pr. 1. juli. Og vi er - ud fra lovforslaget og de senere ændringer og i dialog med vores leverandører - klar med information om, hvordan vi håndterer de nye muligheder i de enkelte boligafdelinger.

Loven og dens tidsfrister i korte træk

Den grundlæggende idé i loven er, at det fortsat skal være muligt for en boligafdeling at etablere en god økonomisk aftale om TV-signal for beboerne, men samtidig skal det være frit for den enkelte beboer at fravælge den fælles TV-løsning. Indførelsen sker gradvist, idet kravet om at kunne framelde sig først træder i kraft, når den eksisterende kollektive aftale udløber; dog senest den 1. april 2019.

På samme måde er det i nogle få anlæg ikke teknisk muligt at frakoble enkelte beboere. Fristen for at omlægge disse såkaldte sløjfeanlæg er den 1. januar 2018.

En hurtig og god aftale med YouSee

I perioden omkring vedtagelsen af loven har vi haft en tæt dialog med YouSee, som er den største leverandør af TV-signal til vores boligafdelinger. YouSee har valgt at give mulighed for, at den enkelte beboer kan fravælge TV-pakken tidligere end de frister, der er i loven.

Konkret betyder det, at hvis en boligafdeling har en kollektiv kontrakt med YouSee, som f.eks. er gældende til sommeren 2017, så kan en beboer i afdelingen alligevel godt få lov at opsige sin TV-pakke nu. 

Opsigelsesvarslet hos YouSee er pt. løbende måned plus et kvartal, men vi arbejder sammen med YouSee på at forkorte opsigelsesvarslet. Samtidig vil vi gerne gøre det muligt, at en beboer godt kan nøjes med at købe internetforbindelse fra YouSee uden af betale for en TV-pakke. 

Opdatering 12/7: Opsigelsesvarslet er nu justeret i samarbejde med YouSee. Hvis du opsiger din aftale senest den 10. i en måned, træder det i kraft ved starten af den næste måned.

Sådan finder du information og handlemuligheder

Som beboer skal du ganske enkelt finde din egen boligafdeling. På afdelingens sider klikker du på Vejledninger, og så vælger du TV-signal

Vores 200 boligafdelinger har 15-20 forskellige typer af aftaler med forskellige firmaer og antenneforeninger. En del af leverandørerne er endnu ikke klar med en melding om, hvordan de vil håndtere den nye lovgivning. Så snart dette er klar, vil vi opdatere informationen på afdelingens sider på bosj.dk

/pft

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation