25/6-2020 Nyhed til alle

Karlemoseparken drøfter ny plan for boligområdet

En ny renoveringsplan kan både blive grønnere og ændre området, som vi kender det. To dages dialog starter processen.

Beboerne i Karlemoseparken bliver præsenteret for nye tanker om den kommende renovering. Projektleder Pernille Kinnunen viser, hvilke muligheder Karlemoseparkens beboere står overfor.   Foto: Jonas B. Whitehorn

I Karlemoseparkens store mødelokale er lange borde sat op med god afstand mellem stolene. Udenfor står nogle staffelier med plancher, hvor særligt én af dem kommer til at spille en hovedrolle i oplæggene, der starter om lidt. Afdelingsformanden går og hyggesnakker med beboerne efterhånden som de kommer ind.

Det er Boligselskabet Sjællands byggechef Per Bro, der åbner mødet. Han ser nye muligheder i den grønne boligaftale, der netop er indgået på Christiansborg. Muligheder, der kan komme Karlemoseparken til gode.

Karlemoseparken besluttede sig ellers i 2017 for en foreløbig renoveringsplan. Den vil gå ind og rette op på nogle fejl og mangler i bygningerne, en udskiftning af vand- og afløbsrør og renovering af badeværelser.

Byggechef Per Bro ser nye muligheder for Karlemoseparken.

Boligaftale kan betyde et helt nyt Karlemoseparken

Men den nye boligaftale lægger mere vægt på energibesparelser end tidligere, derfor vurderer Per Bro at der måske kan gøres mere ved vinduer og facader end i de foreløbige planer.

Samtidig er der kommet muligheder for at ændre på selve bebyggelsesplanen. I dag består Karlemoseparken af over 500 lejligheder på typisk 2-4 værelser. De er sammenbygget i lange såkaldte kranspor med et knæk på midten og en bred sti ned gennem bebyggelsen. Men en del af de mange lejligheder kan faktisk ændres til tæt/lav-bebyggelse, så både veje og stier i området bliver mere attraktive og der samtidig kommer flere slags boliger. 

En skitse viser, hvordan forskellige boligformer kan give mere variation i Karlemoseparken. Hvis man forestiller sig at gå mellem bygningerne, kan der opstå mange nye stier og pladser.

"Det skal naturligvis ske uden tvangsflytning", skynder Per Bro sig at sige. Det kan heldigvis også lade sig gøre, for processen frem mod renoveringen varer adskillige år. I den periode vil 20-30 % af de nuværende beboere flytte, og boligerne overgår så til midlertidige lejekontrakter. Til gengæld får beboerne mulighed for at blive genhuset i Karlemoseparken under renoveringen og mulighed for at flytte i det nye, lave byggeri.

Afdelingsformand Per Bach Lauritsen fortalte, at bestyrelsen lægger meget vægt på socialt ansvar og fællesskab i processen. Til efteråret skal beboerne efter alt at dømme stemme om udviklingen af Karlemoseparken.

Socialt ansvar

Efter præsentationen fortalte afdelingsformand Per Bach, at bestyrelsen lægger meget vægt på at komme ind i processen med et stort socialt ansvar.

"Vi skal passe på både beboerne og Karlemoseparken", fastslog han. "Vi skal fortsat være én boligafdeling med et stærkt fællesskab, og vi skal hjælpe vores ældre beboere godt igennem, når de skal flytte frem og tilbage på grund af renoveringen af lejlighederne", sagde han.


FAKTA

Der er informationsmøder og åbent hus i Karlemoseparken over to dage. Til efteråret kan beboerne beslutte, om de går videre med de ambitiøse planer.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation