24/4-2018 Nyhed til alle

Ni ud af ti sager løses med mægling

Gerrit er projektleder for frivilligt mæglerkorps. Og mægling i nabokonflikter virker, viser nye tal.

Gerrit er en del af et frivilligt hold konfliktmæglere. Projektet får stor ros i ny evaluering.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Et brev til den støjende nabo virker. Nogle gange. Og nogle gange virker det ikke. Samtidig viser erfaringen, at mange sager er lidt mere komplicerede. Derfor kan en mægler, der går ind med konfliktløsning ofte være en god idé. Det dokumenterer en midtvejsevaluering fra Københavns Universitet nu. 

Boligselskabet Sjælland har sammen med fsb, Lejerbo, DAB, Vibo og 3B etableret et korps af frivillige konfliktmæglere, der har taget universitetets master i konflikthåndtering.

Uafhængig, dygtig mægling

Francisco Ortega mener at det er en stor styrke at konfliktmæglere er uafhængige. Så er det ikke "boligselskabet", der kommer.

Gerrit er projektleder for et frivilligt korps af mæglere i nabokonflikter. Og ham og hans frivillige kan man trygt åbne døren for, forklarer udviklingschef Francisco "Paco" Ortega.

”Det er aldrig nemt at være part i en nabokonflikt, og det er vigtigt at løsningen findes med en upartisk mægler, der samtidig skal være virkelig dygtig. Sammen med de øvrige boligselskaber kan vi tilbyde vores beboere en enestående mulighed for at få løst konflikter med hjælp fra fagligt dygtige konfliktmæglere, og fordelen er, at konfliktmæglerne arbejder uafhængigt af boligselskaberne, så man kan være helt tryg ved, at mæglingen ikke indgår som en del af et sagsbehandlingsforløb hos os", forklarer Francisco.

"Vi får kun en melding om hvorvidt der har været afviklet en konfliktmægling eller ej, og har således ikke adgang til hvad parterne har drøftet eller hvad konklusionen for samtalerne er blevet”, uddyber han.


FAKTA

Så effektiv er konfliktmægling

  • 89 % af mæglingerne ender med en aftale, eller noget beboerne skal tænke videre over.
  • 19 % af parterne følte sig i høj grad tilpas i deres bolig før mæglingen, dette steg til 40 % efter mæglingen.
  • 10 % af parterne følte sig i meget høj grad tilpas i deres bolig før mæglingen, dette steg til 59 % efter mæglingen.
  • 0 % var meget eller delvist utilfredse med mæglingen.
  • 82 % af parterne vil sikkert eller helt sikkert anbefale mægling til andre i boligafdelingen.
  • 30 % fik i nogen grad eller i høj grad redskaber til, hvad de selv kan gøre i konflikter.

Projekt Boligkonflikten startede i 2016 støttet af Trygfonden. Formålet er at give endnu flere beboere mulighed for at få behandlet deres sag via konfliktrådgivning og -mægling. Samtidig kan konfliktmæglerne få lejlighed til at praktisere og vedligeholde deres uddannelse i konflikthåndtering, og universitetet kan forske i området.

Brug for hjælp?

Hvis man ønsker at vide mere eller komme i gang med en konfliktmægling kan Christina Lamhauge Holst kontaktes på clh@bosj.dk

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør