19/1-2021 Nyhed til alle

Ny aftale skal sænke huslejen og indfri grønne muligheder

Ny aftale sætter fokus på besparelser på energi og indkøb. Grønne regnskaber følger op på store energibesparelser i boligselskabet.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Staten, boligselskaberne og kommunerne har indgået en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021 - 2026. Aftalen afløser dermed effektiviseringsaftalen fra 2014, der rakte frem til 2020.

Den nye aftale har følgende hovedpunkter:

  • Effektivisering for yderligere 1,5 mia. kr. især med fokus på indkøb
  • Alle rentable energibesparelser skal gennemføres for at give lavere boligudgifter og lavere energiforbrug
  • Det kommunale tilsyn får bedre redskaber, blandt andet med digitaliseringen i drift og vedligeholdelse

Med aftalen anerkender boligministeriet de store resultater som boligselskaberne sammen med beboerne har nået. Men aftalen peger samtidig på, at de mindre boligafdelinger stadig har store omkostninger.

Bo Jørgensen: Vi skal slå et slag for bæredygtighed

"Vi er kommet langt i første effektiviseringsrunde", konstaterer direktør i Boligselskabet Sjælland Bo Jørgensen. Boligselskabet har især effektiviseret drift, administration og indkøb i den første runde, der startede for fem år siden.

Bo Jørgensen mener derfor, at der ikke kan effektiviseres ret meget mere i drift og administration. Det skyldes, at boligselskabet i løbet af de fem år har sat gang i renovering af historisk mange boliger.

"Over 30 boligafdelinger er i gang med - eller står lige overfor - renovering. Det er tusindvis af boliger. Og når vi renoverer har driften ekstra travlt. Der skal ryddes mere op, og beboerne har brug for mere hjælp", siger Bo Jørgensen, der peger på at renoveringerne kan mærkes overalt i boligselskabet.

Han peger i stedet på energiområdet, som det sted, hvor boligselskabet kan gøre en ekstra indsats.

"Vi har nået nogle flotte resultater med energibesparelser. Vi har senest skåret vandforbruget med det der svarer til 4 mio. kr., og vi skærer en 2 - 3 % af energiforbruget hvert år med isolering, varmepumper og bedre styring. Vi bruger 10 % mindre vand og varme i 2020 end i 2015."

"Men vi kan komme længere. Og hver gang vi sparer på energien får beboerne en lavere udgift og et bedre indeklima", forklarer Bo Jørgensen.

Energibesparelser for millioner - eller milliarder

Med aftalen skal der arbejdes på, at alle energibesparelser, der kan betale sig, bliver gennemført. 

Et vigtigt element i aftalen er, at alle boligafdelingers energiforbrug bliver synligt fra 2023 - det har det ikke været hidtil. Men Bo Jørgensen mener, at Boligselskabet Sjælland kan være mere ambitiøse end som så.

"Jeg regner med at vi allerede i år kan få grønne regnskaber - i de fleste afdelinger, der hvor der er digitale hovedmålere", siger Bo Jørgensen. 

Det samlede energiforbrug i den almene boligsektor svarer til ca. 6 mia. kr. årligt. I aftalen forventer man, at den almene boligsektor i perioden 2021-2026 vil spare 5 procent, svarende til 300 mio. kr.

Men det kan vise sig at være lavt sat. EA-Energianalyse har tidligere opgjort, at almene boliger kan energieffektivisere 30 procent i rentable investeringer, altså for op mod 1,8 mia. kr. Det skete i en rapport for interesseorganisationen Synergi, som også Boligselskabet Sjælland er en del af.

Boligselskabet Sjælland har en meget ambitiøs tilgang til energibesparelser og bæredygtighed, og har blandt andet gennemgået samtlige bygninger med en energiscreening. Dermed er der meget, der tyder på et resultat, der ligger langt over 5 procent. 

Kommunerne kommer tættere på

Sammen med effektiviseringsaftalen får kommunerne en række nye redskaber med et bedre indblik i det enkelte boligselskab og den enkelte boligafdeling. Det kommer blandt andet med den såkaldte granskning, hvor kommunerne får adgang til viden om præcis hvor meget den enkelte boligafdeling henlægger til vedligeholdelse i forhold til behovet.

I Boligselskabet Sjælland er en række digitale værktøjer allerede ved at være på plads. Det er fx Eseebase, der digitaliserer bygningsdelene og eDrift, der giver en række planlægningsværtøjer, der ikke fandtes før.

"Digitaliseringen bliver en stor hjælp: Det reducerer indkøbspriserne i udbud. Det giver boligafdelingerne større tryghed om økonomien og så hjælper det til at planlægge arbejdet bedre", forklarer Bo Jørgensen. 

"Når vi synliggør og digitaliserer flere ting, betyder det også at boligafdelingerne får et bedre overblik og bedre kan fortælle, hvad det er de vil", tilføjer han.

Indkøb

En vigtig del af aftalen er, at boligselskaberne skal blive bedre til indkøbspolitik. Nogle af redskaberne er indkøbsportaler, f.eks. brug af SKI, rammeaftaler, overholdelse af indkøbspolitikker, mv. 

Samtidig bliver indkøb gjort til tilsynstema for 2021 - 2022. Det sker ved at give kommunerne indblik i de redskaber, boligselskaberne har. Dermed bliver indkøb en obligatorisk del af styringsdialog-møderne mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.

Boligselskaberne har allerede sparet 1,8 mia. kr.

I 2014 blev den første effektiviseringsaftale indgået. Med aftalen forpligtede både staten, kommunerne og boligselskaberne sig til at finde besparelser på blandt andet administration, indkøb og drift på 1,5 mia. kr. I forbindelse med den nye aftale er tavlen gjort op. Selvom de seneste tal er fra 2019 - og der altså mangler et år endnu - viser regnskaberne, at der er fundet besparelser på 1,7 mia. kr., og vurderingen er, at tallet stiger til 1,8 mia. kr. med 2020. Det er til gengæld uklart, hvordan staten og kommunerne har bidraget, hvor blandt andet affaldsudgifterne i kommunerne er steget markant. Der er dog indgået en aftale om et loft over boligskatterne, når det nye vurderingssystem kommer på plads.

Med den nye aftale sættes målet yderligere 1,5 mia. kr. op, men de ca. 300 mio. kr., som boligselskaberne har i forspring, tæller med. På den anden side af effektiviseringsaftalen i 2026 er målet at gøre indsatsen lokalt forankret. Vi kommer altså ikke til at se en Effektiviseringsaftale III, lover ministeriet.

-jbw


FAKTA

Læs aftalen på Boligministeriets hjemmeside

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør