10/10-2019 Nyhed til alle

Opgraderet boligliv midt i Roskilde

Præstemarkshusene i Roskilde er ved at gennemgå en gennemgribende renovering. Forleden kunne de første boliger vises frem for beboerne.

Både Jens Frederiksen og Lisbeth Bjørn glæder sig over renoveringen af Præstemarkshusene, der løfter standarden af boligerne og området. Samtidig er de glade for, at kvarterets præg bliver bevaret, ligesom de ser frem at opleve flere små børn i området, nu hvor flere boliger sammenlægges.   Foto: Lindskov

Nysgerrigheden var stor og stemningen god, da Boligselskabet Sjælland forleden inviterede beboerne i Præstemarkshusene indenfor i en af boligafdelingens nyrenoverede boliger. Boligen er den første i den igangsatte renovering af afdelingen, der blev etableret i 1941/1943 og i en årrække har trængt til et kærligt løft.

Efter flere års planlægning blev renoveringen godkendt sidste år, og boligafdelingen med i alt 79 boliger er netop nu i færd med en større ombygning og renovering til stor glæde for beboerne.

"Der er ingen tvivl om, at boligerne i Præstemarkshusene trænger til et løft. Der har været fugtproblemer i kældrene og en række tekniske installationer var simpelthen så gamle, at de skulle skiftes ud. Derfor er det dejligt, at renoveringsprojektet endelig realiseres efter mange års utålmodighed", siger afdelingsformand Jens Frederiksen, der selv har boet i Præstemarkshusene i 14 år.

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden og indebærer en opgradering af de eksisterende boliger med nye tekniske installationer samt mekanisk ventilationsanlæg, der forebygger skimmelsvamp og giver et bedre indeklima i boligerne. Desuden sammenlægges 20 små boliger til ti større boliger, der får nye toiletter og afløb, radiatorer og tekniske installationer. Samtidig opføres 12 helt nye boliger i 1 ½plan. Endelig sker der en forskønnelse af kvarteret, der gøres mere åbent, indbydende og som rummer et fællesareal, der skal styrke liv og aktiviteter i kvarteret.

Mange beboere lagde vejen forbi de nyrenoverede boliger.

Beboerne bliver

De nuværende beboere bliver i videst mulige omfang boende under renoveringen. En af dem er Jens Frederiksen, der som tilflytter fra Fyn faldt for Præstemarkshusene på grund af områdets åbenhed og parcelhuspræg, som han var vant til fra Fyn – samtidig med, at det ligger tæt på centrum.

"Jeg er glad for, at alle de gode ting i området bibeholdes samtidig med, at standarden på boligerne hæves og der bygges nyt".

Han suppleres af beboer Lisbeth Bjørn, der har boet i området i 21 år:

"Opgraderingen af badeværelserne og de tekniske installationer betyder helt klart mest for os. Og så er vi samtidig så glade for, at kvarterets præg bliver bevaret, ligesom vi glæder os til igen at opleve flere små børn i området, nu hvor flere boliger sammenlægges", fortæller Lisbeth Bjørn og uddyber:

"Tidligere var Præstemarkshusene kendt som det ”gummiløse” kvarter, idet ikke mange familier brugte prævention. Derfor var det ikke unormalt, at der i de fleste huse boede mellem otte og ti mennesker. Området rummer således også flere generationer, der er blevet boende. I dag forventer de unge mere plads til deres børn. Med de større boliger glæder vi os derfor til igen at opleve flere familier, barnelatter og små skridt i kvarteret".

Økonomien er vigtig for beboerne

Økonomien er løbende blevet drøftet i boligafdelingen og har også haft betydning for både Jens og Lisbeth. Her har det været rart for dem begge at mærke, at Boligselskabet Sjælland har haft styr på økonomien fra start:

"Boligselskabet har sørget for at tilrettelægge projektet således, at der har kunnet opnås optimal finansiering fra Landsbyggefonden, hvilket sikrer, at huslejestigningen for beboerne er minimal i forhold til renoveringsprojektet", siger Jens Frederiksen.

Udlejningen af de 12 nye boliger vil formentlig gå stærkt, når de er opført i 2020. Ifølge Boligselskabet Sjælland er der stigende efterspørgsel på større og mere tidssvarende boliger.

Kombineret med Præstemarkshusenes centrale placering og det løft, som området får, er fremtiden således sikret for området med nye familier, der kan skabe liv i området – og skabe sig et godt boligliv.

/Lindskov

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør