19/5-2020 Nyhed til alle

Regeringen lander boligaftale med grønne renoveringer

En række boligafdelinger kan glæde sig til renovering. Boligministeren og klimaministeren har netop offentliggjort en ny boligaftale.

Klimaminister Dan Jørgensen og boligminister Kaare Dybvad Bek fremlagde i dag en boligaftale frem mod 2026.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Den socialdemokratiske regering har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsplisten, Konservative Folkeparti, Alternativet og løsgængeren Sikandar Siddique om en ny boligaftale for 2020 - 2026. Den indeholder følgende hovedpunkter:

  • 30,2 mia. til renovering, heraf fremrykkes 12 mia. til 2020. Dermed forventes "ventelisten" af blive afviklet i løbet af 2021. 
  • Med renoveringerne følger krav om 14 % lærlinge, svarende til 3.400 lærepladser
  • Renoveringerne fra 2021 - 2026 får en grøn profil. Det sker ved at energibesparelser skal gå hånd i hånd med sundere boliger.
  • En grøn garantiordning fra Landsbyggefonden suppleres af private aktører, fx pensionsselskaber

Historisk boligaftale

Aldrig tidligere har boligaftalerne sendt over 30 mia. til renovering af almene boliger. Men boligaftalen er også historisk på andre måder. Boligaftalen gør op med "trangskriteriet", der går på at de mest nødlidende boligafdelinger kommer først. Fremover skal trang og energibesparelser gå hånd i hånd. Samtidig indføres en garantiordning, hvor Landsbyggefonden garanterer energibesparelser svarende til yderligere 6 mia. kr. og der afsættes en forsøgspulje på 200 mio. kr.

Til gengæld er der ikke aftalt yderligere penge til den boligsociale indsats. Dermed slår ghettopakkens besparelse på 100 mio. kr. på den boligsociale indsats igennem fra 2021.

Reaktioner

Aftalen får allerede kritik for ikke at være grøn nok. Dansk Byggeri mener ikke, at der er penge nok til at lave de energibesparelser, der kan betale sig, og som ville give lavere udgifter for beboerne. Flere analyser peger nemlig på at der kan laves energibesparelser for 15-20 mia. kr., som kan betale sig.

"Desværre mangler der penge til at bakke denne indsats op. I Dansk Byggeri havde vi set frem til, at rammen blev øget, så der ville være de nødvendige penge", siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius.

Men måske får de almene boliger en tiltrængt hjælp af fx pensionskasserne. Med boligaftalen er det nemlig aftalt, at en grøn garanti skal inddrage relevante private aktører for at sikre en garantiordning, der på sigt kan blive en del af almene boligafdelingers finansieringsmodel.

Derfor er interesseorganisationen Synergi, som Boligselskabet Sjælland er med i, mere positive. Her har man foreslået en generel målsætning om et 30 procent lavere energiforbrug i almene boliger i 2030 og håber at det bliver muligt at få yderligere investeringer i energibesparelser, når boligaftalens grønne elementer skal gøres mere detaljerede til efteråret.

Støttesystemet skal være mere gennemsigtigt

Lige op til forhandlingerne offentliggjorde Boligministeriet fire rapporter fra Deloitte om støttesystemet. I aftalen er der aftalt at følge op med en række ændringer, der gør støttesystemet omkring Landsbyggefonden mere "gennemsigtigt og målrettet".

Endelig bliver der med boligaftalen nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på hvilke modeller, der kan give flere billige, almene boliger.


Læs mere

Pressemeddelelse: Bred politisk aftale om grøn renovering af almene boliger

Aftaletekst: Grøn boligaftale 2020


-jbw

 

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør