16/7-2018 Nyhed til alle

Spulevogn kører millioner ind

Til august kører boligselskabets nye spulevogn ud. Den skal hjælpe afdelingerne med at spare millioner.

Martin Fuchs besigtiger boligselskabets nye spulevogn. Han skal vedligeholde boligafdelingernes sandfang og udføre rottebekæmpelsen i kloakkerne. En indsats der vil føre til bedre vedligeholdelse og giver en millionbesparelse.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Rotter ødelægger kloakkerne. Men det gør sand og småsten også. Boligafdelingerne forventer at skulle bruge over 12 mio. kr. på vedligeholdelse af kloakkerne i de kommende år, men nogle af de penge kan spares ved at vi bliver bedre til at passe på rørene under jorden.

Da boligselskabets kloakansvarlige Kenneth Helt gennemgik indsatsen, fik han øje på to ting. Rotterne skulle bekæmpes langt mere effektivt, og vi skulle blive bedre til at tømme de såkaldte sandfangsbrønde.

Derfor blev det besluttet at gå på rottejagt, og nu står boligselskabets egen spulevogn klar. Martin Fuchs bliver manden, der skal betjene den.

"Der er nok at gå i gang med. Vi regner med at Martin kommer til at køre 1.000 timer om året med spulevognen, svarende til dét der står i vedligeholdelsesplanerne og langtidsbudgetterne", forklarer driftudviklingschef Jens Lyngstrand. Samtidig bliver opgaven at tage rottefælderne med ud til afdelingerne, montere dem og flytte dem i det særlige system, der får rotterne væk fra kloakkerne.

I dag står spulevognen næsten køreklar, og Martin Fuchs glæder sig til opgaven. Allerede fra august skal de første opgaver løses.

"Jeg har lavet transport og logistik før, så det bliver rigtig spændende at komme ud til alle boligområderne", glæder Martin sig.

Vedligeholdelsen giver millionbesparelse

Jens Lyngstrand har regnet på opgaverne. Hans vurdering er at boligafdelingerne kan spare ca. 1,4 millioner om året med den nye indsats.

"Og samtidig får vi vedligeholdt kloakkerne korrekt og bekæmpet rotterne", konstaterer han.

Henvendelse om denne side til Kommunikation