10/10-2018 Nyhed til alle

Stigende ventetid, hvis du søger bolig i Roskilde

Blandt forklaringerne er færre opsigelser, øget interesse og genhusning. Vi bygger nyt i stor stil for at vende udviklingen.

Hvis du søger bolig i Roskilde og har fulgt med i vores statistisk beregnede ventetider i de sidste 3-4 år, er du måske blevet skuffet, hvis du ifølge prognosen ikke er kommet tættere på din drømmebolig. Det forstår vi udmærket, men på kort sigt kan vi kun forklare og informere. På lidt længere sigt vil de 1.400 nye boliger, der er på vej, klare trykket.

Flere bliver boende – og mange søger mod Roskilde

Den ene forklaring på den stigende ventetid er, at den gennemsnitlige beboer hos os vælger at blive boende længere end tidligere. Når færre siger op, får vi færre boliger at tilbyde gennem ventelisten, og derfor bliver det sværere at få en bolig. Samtidig kan vi se en øget interesse for boliger i Roskilde blandt de boligsøgende, som også er med til at gøre ventetiderne længere.

Vi renoverer i stor stil – og det kræver genhusning

Nu og i de kommende år istandsætter og forbedrer vi mange boliger i Roskilde Kommune. Det er på sigt til glæde for beboerne, men under renoveringen skal en del af dem genhuses, mens håndværkerne huserer i deres lejlighed. Derfor bliver vi nødt til at bruge en del af de boliger, der bliver ledige, til at genhuse beboere i en kortere periode. Der bliver derfor færre boliger at fordele gennem ventelisterne i den periode, og det bidrager også til at øge ventetiderne på kort sigt.

Nybyggerier vil give flere attraktive boliger

For at imødekomme den store efterspørgsel på boliger i Roskilde, opfører vi en række nye boliger i Roskilde og Trekroner. Når de inden for det næste år begynder at lukke dørene op for nye beboere, vil det være med til at vende udviklingen.

Opgiv ikke håbet. Der er stor variation mellem boligafdelingerne

Tendenserne i denne artikel betyder ikke, at ingen får en bolig i disse år. Men generelt er det blevet sværere at få en bolig i Roskilde. Ventetiderne varierer dog betydeligt mellem de enkelte boligafdelinger og størrelser af boliger. På bosj.dk kan du se den beregnede ventetid for den enkelte boligafdeling.

Vi anbefaler dig at overveje disse tip til at få en bolig hurtigere:

  • Søg ikke kun i en enkelt boligafdeling, især ikke kun en lille afdeling.
  • Sæt ikke for snævre krav til boligen. Der er stor interesse for boliger i stueetagen, så du må forvente at ventetiden er betydeligt længere, hvis du ikke søger på 1. sal og op.
  • Søg uden for selve Roskilde, hvis du har mulighed. Der er f.eks. kortere ventetider i Ågerup, Viby, Borup og Hvalsø

Under ’Søg bolig’ kan du både afgrænse og sortere søgeresultaterne efter de beregnede ventetider i boligafdelingerne. Det kan være et godt værktøj til at tjekke, om der er afdelinger med lidt kortere ventetid, du kan søge. Husk også at søge de afdelinger, hvor den statistiske ventetid ikke kan beregnes (typisk pga. at der er et mindre antal boliger).

Figuren viser udviklingen i de statistisk beregnede ventetider over de seneste 3 år i nogle typiske større boliger i boligafdelinger i Roskilde. Der ses en tydelig stigende tendens, men også at kurverne hopper lidt op og ned. Figuren viser ventetiderne for boligsøgende, der ikke bor hos os i forvejen. Hvis du allerede bor hos os og gerne vil flytte internt (dvs. afgiver en anden bolig), er ventetiden generelt noget lavere. Der er dog sket en tydelig stigning i ventetiderne for begge grupper.

/pft

Henvendelse om denne side til Boligbutikken