12/3-2021 Nyhed til alle

Vi går til kamp mod ensomhed

I Boligselskabet Sjælland er vi særligt opmærksomme på unge og ældre, der oplever øget ensomhed og føler sig mere isoleret fra andre.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

For et år med Covid-19 har desværre forstærket manges ensomhedsfølelse.

For at modvirke den øgede ensomhed, har vi søgt om og fået midler fra BLs Vær Med-pulje, der er oprettet med det formål at modvirke ensomhed under Covid-19-pandemien.  

Vi er således klar til at gå i gang med to projekter, der skal forebygge og bekæmpe ensomhed hos unge og ældre.

De to nye indsatser er:

  1. Nogen at tale med: Et tiltag målrettet unge, som vi afvikler sammen med Headspace Roskilde.
  2. Bekæmpelse af ensomhed blandt unge og ældre i Æblehaven og Rønnebærparken: Et tiltag målrettet både unge og ældre, som afvikles i samarbejde med Brøndby Boligselskab og Turning Tables Danmark.

Udviklingschef Francisco Ortega siger om de nye tiltag:

”Som boligselskab vil vi gerne adressere de problemer vi ser med ensomhed i vores boligområder, der desværre er forstærket under pandemien. Kampen mod ensomhed er derfor en del af selskabets strategi, og jeg glæder mig til at komme i gang med disse to projekter, der er målrettet unge og ældre, og hvor vi i samarbejde med dygtige folk fra Headspace og Turning Tables kan gøre en forskel.”

Nogen at tale med

’Nogen at talemed’ tager udgangspunkt i, at alle unge har brug for at være en del at et fællesskab, også meget gerne dér, hvor de bor. Særligt når man lige er flyttet til et nyt sted, kan man blive ramt af at stå alene.

Projektet er en forebyggende indsats i forhold til unges ensomhed. Det er et samarbejdsprojekt mellem Headspace Roskilde og Boligselskabet Sjælland, der proaktivt vil opsøge og arbejde sammen med unge.

Målgruppen er unge mellem 18-25 år, der bor i en ungdomsbolig i Roskilde Kommune. Indsatsen understøtter det sociale og trivslen i vores ungdoms-boligafdelinger.

Headspace, som projektet afvikles i samarbejde med, er specialiserede i at arbejde med unge mennesker og den gode samtale. Og de skal hjælpe os med at tilbyde de unge en samtale, når de flytter ind og en invitation til at være med til at igangsætte nye sociale aktiviteter.

Bekæmpelse af ensomhed i Æblehaven

Projektet tager udgangspunkt i de kulturlaboratorier, som Turning Tables Danmark etablerer i Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde og i Hallingparken i Brøndby Strand. Der skal gøres en særlig indsats for at inkludere unge, der er ensomme og socialt eller fagligt udfordrede, samt ældre beboere, der er ramt af nedlukningen og savner sociale aktiviteter og tilknytning til områdets øvrige beboere.

Turning Tables Danmark skal gennem fx musik, film og foto understøtte nye positive fællesskaber og styrke de unges kompetencer og tro på sig selv. De ældre skal i fællesskab med de unge anlægge urtehaver, deltage i kunstprojekter og arrangere lokale events med udgangspunkt i det, der bliver skabt i de såkaldte kulturlaboratorier.

Bred politisk aftale bag pulje 

Det er en bred politisk aftale i folketinget om at afsætte penge til bekæmpelse af ensomhed og isolation i forbindelse med Covid-19, der har sikret de 15 millioner kroner til BL’s Vær Med-pulje. I alt 89 boligorganisationer har fået tilsagn om støtte til projekter, der skal mindske mistrivsel og ensomhed i de almene boligområder. Samlet set blev der søgt støtte til 135 projekter til et beløb på i alt 28,9 millioner kroner.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation