Organisation

Organisation

Politisk ledelse

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Opgaverne er styret gennem Lov om almene boliger. Repræsentantskabet skal bl.a. vælge beboere til selskabsbestyrelsen.

Repræsentantskabet består af:

  • To personer fra afdelinger med op til 100 lejemål
  • Tre personer fra afdelinger med 101 - 200 lejemål
  • Fire personer fra afdelinger med 201 - 300 lejemål
  • Fem personer fra afdelinger med 301 - 500 lejemål
  • Seks personer fra afdelinger med over 501 lejemål

Selskabsbestyrelse

Selskabsbestyrelsen har den overordnede ledelse og ansvaret for driften af boligselskabet. Selskabsbestyrelsen er demokratisk valgt blandt beboere og ansatte. Bestyrelsen består af 15-17 medlemmer, heraf 11 beboere og 2 medarbejdere samt evt. 1-2 beboere fra administrerede selskaber.

Ansatte

Selskabets ansatte er opgavemæssigt organiseret ud fra nedenstående (tryk for stor):

Denne side er opdateret 09/04-2021 af Kunder & kommunikation