Eksempler på boliger

Seniorbo

Særligt om boligsøgning i denne afdeling

For at blive beboer i bofællesskabet Seniorbo, skal du BÅDE:

Øvrige vilkår for at bo i Seniorbo:

  1. At man minimum er fyldt 50 år
  2. At man ikke har hjemmeboende børn.

Henvendelse om denne side til Boligbutikken