Leje- og lånebetingelser

Beboere i Horsehøj, Sneglebo, Sneglehøj og Troldehøj kan frit benytte - låne - beboerhuset til fælles aktiviteter.

Betingelse for gratis brug er, at arrangementet skal være åbent for alle beboere i de fire afdelinger.

Beboerne skal informeres om arrangementet senest 8 dage før, som minimum via opslag ved Fælleshuset.

Til beboerarrangementer, der fremmer fællesskabet kan der søges om udlæg mod afregning efter et overstået arrangement.

Beboere kan desuden også leje lokalerne til private arrangementer. I så fald opkræves der leje og depositum af beboeren og en lejekontrakt udfærdiges. Det er beboerens ansvar at lejekontrakten og husorden overholdes, også af gæsterne. På grund af husets placering tæt på boliger udlejes huset IKKE TIL UNGDOMSFESTER.

Mandag til torsdag kan huset lejes på timebasis (min. 2 timer), fredag til søndag kan huset lejes for 12, 24 eller 48 timer ad gangen.

Faste, tilbagevendende arrangementer

Der er mulighed for at arrangere faste, tilbagevendende aktiviteter for beboere. Betingelserne for disse arrangementer er det samme som for enkeltstående arrangementer, men de kan skemalægges og bookes et halvt eller et helt år forud. Disse skal fortrinsvis arrangeres i hverdagene. Desuden skal alle beboeraktiviteter koordineres af Aktivitetsrådet.

Ekstern udlejning

Fælleshuset kan også lejes af andre, som ikke har bopæl i en af de fire afdelinger. Lejebetingelserne er som for beboere, men prisen er højere. Bemærk, at huset er lukket for udlejning gennem Jul og Nytår.

Prioritering

I booking bliver følgende prioritering praktiseret:

  1. Faste, tilbagevendende aktiviteter arrangeret for beboerne har første prioritet (ingen leje opkrævet, men låneaftale udfærdiges).
  2. Faste, tilbagevendende aktiviteter for andre end beboere kan der blive ansøgt om, leje opkræves.
  3. Enkeltstående, private arrangementer uanset om det er ønsket af en beboer eller udefra kommende. Leje opkræves.

Priser

 

Beboer*

Ekstern
Depositum 1500 3000

Leje pr time

(man-tor min. 2 timer)

150 300
Leje 12 timer 1000 2000
Leje 24 timer 1500 3000
Leje 48 timer 3000 6000
Slutrengøring  1150 - frivillig 1150 - tvungen
Rengøring lørdagstillæg 500 500

*Beboer i Horsehøj, Sneglehøj, Sneglebo eller Troldehøj

Denne side er opdateret 24/03-2020 af Kunder & kommunikation