Lejekontrakt

Download printervenlig lejekontrakt

LEJEKONTRAKT

 

Mellem Boligselskabet Sjælland, Afdeling 224 Trehøje og 

 

Lejer   ______________________________

 

Adresse:   ___________________________

 

Tlf.   __________________

 

Legitimation (Lejeren skal være fyldt 21 år)   ___________

 

Mail   _________________

 

Aftale om leje 

 

fra   _________ 

 

til   __________

 

Tiden brugt på slutrengøring er inkluderet i lejeperioden. Ved tilkøb af slutrengøring beregnes 3 timer.

 

Leje af hus kr.__________

 

Depositum kr. __________

 

Slutrengøring kr.________

 

i alt ___________________Depositum overføres senest 10 dage fra bestilling - Leje senest 30 dage før udlejning.

Ved leje i 2017 betales både depositum og leje hurtigst muligt, dog senest 5 dage efter indgåelsen af aftalen. Lejeaftalen er kun gyldig ved indbetalt depositum og nøglen udleveres kun ved bekræftet indbetaling af leje.

 

Har vi ikke modtaget depositum eller leje inden de fastsatte datoer, forbeholder vi os ret til at udleje huset til anden side.

Hvis lejer ikke får brug for lokalet, skal dette meddeles til udlejer senest 4 uger inden udlejningsdagen, ellers tilfalder depositum Fælleshuset Trehøje.Lejer bekræfter med sin underskrift at være gjort bekendt med lejebetingelserne, samt at have modtaget et eksemplar af disse.

Samtidig erklærer lejer at være fyldt 21 år og er bekendt med at have det fulde ansvar for at

 

 • husorden overholdes

 • lokalet afleveres i samme stand som modtaget og/eller som beskrevet på de næste sider.

 • nøgler returneres efter endt brug

---- COVID-19 TILLÆG ----

 

Lejer er indforstået med følgende tillægsvilkår pga. COVID-19:

Det er lejers forpligtelse at sætte sig ind i de til enhver tid gældende krav og anvisninger fra myndighederne, samt at påse at disse efterkommes.

Brud på kontrakten betragtes som misligholdelse af aftalen og der kan ske tilbageholdelse af depositum samt  udelukkelse fra i fremtiden at kunne leje beboerhuset.

Der skal betales kr. 400  for desinficering, der bliver udført af et eksternt rengøringsfirma. I forbindelse med tilkøbt rengøring er prisen kr. 300.

 

 

Depositum og leje indbetales til Danske Bank reg.nr.  9173 kontonr. 0003302989_____________________________________________________________

Dato og underskrift, lejer Dato og underskrift, udlejerSærlige forhold:

Det anbefales at medbringe egne viskestykker og evt. håndklæder. Fælleshuset leverer papirhåndklæder, sæbe og toiletpapir.

 

Aflevering

 

Depositum betalt: kr.__________

Erstatningskrav der fratrækkes indbetalt depositum: kr.__________ 

(hivs intet, skrives kr. 0)

 

Depositum til tilbagebetaling: kr.__________ Konto nr. depositum fratrukket evt. erstatningskrav overføres til 

 

Bank:__________________________________________

 

reg.nr.________konto: ____________________________Er lokalerne ikke afleveret i ryddet og rengjort stand, samt porcelæn mv. ikke står på de pladser der er angivet på skabe og skuffer, må udlejer modregne i depositum for den ekstra rengøring efter gældende timepris hos vores rengøringsfirma.

 

Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer som ensidigt afgør om oprydningen og rengøring er udført tilfredsstillende.

 

Man hæfter for omstilling af låse hvis man smider nøglen væk.

 

Musikanlægget skal afprøves af udlejer og lejer før og efter hver udlejning.

Hvis musikanlægget frakobles eller ikke virker efter lejeophør, betaler lejer reparation hos vores radioforhandler. Såfremt depositum ikke dækker udgiften til erstatning, vil lejer blive opkrævet det manglende beløb.

 

Priser pr 1/1/2020:

 

 

Beboer

Ekstern

Depositum

1500

3000

Leje pr time

(man-tor min. 2 timer)

150

300

Leje 12 timer

1000

2000

Leje 24 timer

1500

3000

Leje 48 timer

3000

6000

Slutrengøring

Lørdagstillæg

1150

 500

1150

 500

 

 

 

Lejebetingelser

Lejer skal være fyldt 21 år.

 

Generelt ansvar

 

Lejer har ansvar for lokalerne i det lejede tidsrum og for at låse huset forsvarligt, (lukke døre og vinduer) og slukke alle elektriske apparater, maskiner og lamper. Lys i toiletterne og i depotrummet tænder og slukker automatisk.

 

Lejer har ansvar for at der ikke sker skader på bygning, lokalerne, service og inventar, herunder at der ikke ligger væske på trægulvet i forbindelse med arrangementets afholdelse. Evt. spilte drikkevarer, vand mm. tørres op hurtigst muligt.

 

Ved mangler, skader eller manglende rengøring i forbindelse med overtagelsen af lokalerne, skal lejer straks meddele dette til udlejeren. 

Der kan ikke ved efterfølgende afleveringsforretning reklameres eller kompenseres for ovenstående, såfremt lejer ikke har gjort indsigelser ved overtagelsen af lokalerne.

 

Lejer må ikke videreudleje lejemålet.

Det er Lejers ansvar at lokalet er klart til afleveringsforretning præcist på sluttidspunktet.

 

Misligholdelse af ovenstående betingelser vil medføre fratræk i eller tilbageholdelse af hele depositummet, samt eventuelt erstatningsansvar.

 

Oprydning og rengøring

 

 • Oprydning er lejers ansvar selv ved tilkøb af slutrengøring:

  • Alt affald/cigaretskodder/tomme flasker/dåser mv. fjernes fra udendørsarealer på hele matriklen.

  • Alt service skal returneres til køkkenet og være fri for madrester. Ren service sættes på plads efter anvisningerne.

  • Borde tørres af, slås sammen og stables på vognene med max 12 borde i en stak.

  • Stole stables i stabler på 10 stole i hver således, at de står tilgængeligt for transportvognen.

  • Køkkenet skal være tømt for mad, medbragt emballage og service mm.

  • Køleskabe og kummefryseren skal stå med døren/låget åbent og uden strøm.

  • Køkkenaffald bæres ud og lægges i containeren ved siden af bagindgangen til køkkenet.

  • Tomme flasker/dåser/emballage & papkasser mm. fjernes fra huset.

  • Ituslåede glas, tallerkener etc. bedes efterladt i køkkenet og vil blive fratrukket depositum.

  • Ved tilkøbt slutrengøring en grovfjening, fjernelse af større affald
 • Slutrengøring inkluderer:

  • Feje og vaske alle gulve i salen, toiletter og køkkenet. 

  • Toiletter, håndvaske, spejle rengøres.

  • Køkkenet skal være rengjort og opvaskemaskiner være tømt. 

  • Skraldespande og poser tømmes (toiletter og køkkenet) og alt affald fjernes.

  • Alt service skal være vasket op, tørres af/efter og sat tilbage i samme orden og plads som det blev modtaget.

  • Alle drikkeglas og spisebestik tørres/pudses med et viskestykke hvis nødvendigt, efter de er vasket i opvaskemaskinen. 

  • Opvaskemaskinerne skal være tømt og ren service sat på plads efter anvisningerne.

  • Kaffemaskinerne skal være tømt for filter, evt. kaffe og vand og skyllet igennem. De skal tørres af udvendig og stikkene trækkes ud.

 

Husorden

 

 • Rygning

  • Rygerne henvises til gårdhaven. Der må ikke ryges indendørs. 

 • Brug af gården og forhaven

  • Forhaven, som åbner direkte fra salen, kan benyttes udenfor fyringssæsonen indtil kl. 20 af hensyn til naboerne. Herefter henvises der til gårdhaven. Døre og vinduer holdes lukkede efter kl.22 eller hvis der spilles musik. Høj musik må ophøre kl.01 fredag og lørdag og kl.23 de andre dage.  

 • Støj

  • For at begrænse støjgener, holdes vinduerne lukket når der spilles musik i salen.

 • Brugen af Torvet

  • Torvet må kun bruges efter forudgående aftale og kun indtil kl.18 af hensyn til naboerne.

  • Brug af Torvet til rygning frabedes.

 • Parkering

  • Parkering er tilladt på P-pladsen ved Margrethehåbsvej i afmærkede båser og langs Margrethehåbsvej, med alle hjul på vejen.
Denne side er opdateret 17/07-2020 af Kunder & kommunikation