Fællesskab og trivsel

I Boligselskabet Sjælland understøtter vi den sociale bæredygtighed i vores boligområder. Visionen er at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber.

Boligselskabet Sjælland har en lang række tiltag, tilbud og aktiviteter, der skal medvirke til at fremme tryghed og trivsel i boligområderne. Det sker bl.a. ved forskellige sociale aktiviteter og indsatser i samarbejde med beboere, lokale aktører og eksterne parter og fonde.

Herudover tilbyder vi også økonomisk rådgivning til alle beboere, der bl.a. andet skal medvirke til at nedsætte antallet af udsættelser. Ligesom vi hjælper beboere med håndtering og forebyggelse af klager, bekymringer og utryghedsskabende adfærd i tæt samarbejde med kommuner, social psykiatri og politi.

Vi har også boligsociale helhedsplaner i henholdsvis Roskilde og Køge. Mange af de sociale aktiviteter og indsatser er samlet i boligsociale helhedsplaner, der arbejder på at gøre udvalgte boligområder til endnu bedre steder at bo og leve i.