Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven 2

03/08/2023, skrevet af hovedkontoret

Byggepladsen bliver stadig mindre

Som vi fortalte om i sidste nyhedsbrev, bliver byggepladsen ude i området stille og roligt mindre.

Gartneren er fortsat i fuld gang rundt i området, men NCC går så småt i gang med at rydde deres byggeplads. I uge 34 rydder de gårdrummet ved blok 60-61-62-63. I uge 35 rydder de bag blok 59 og området mellem blok 59 og 60.

Herefter fortsætter de oprydningen, og vi forventer, at NCC er helt færdige med at fjerne deres byggeplads i uge 40-41.

Det er jo næsten ikke til at forstå! Nu kan vi virkelig sige, at vi snart er i mål.

Vi venter på jordprøver

Lige nu trækker det lidt ud med at få lagt fliser på terrasserne ved blok 58. Det er fordi vi venter på svar på nogle jordprøver.

Roskilde Kommune og Region Sjælland stiller forskellige krav, som skal sikre bygninger mod evt. forurening i jorden. Vi har allerede sørget for forskellige tekniske løsninger omkring soklerne i Æblehaven.

Prøverne skal fortælle os, om det er nok, eller om vi skal gøre noget ekstra for at leve op til miljøkravene.

Sådan får du hjælp

Vi oplever, at der kommer der færre spørgsmål om byggeriet i takt med, at vi er nået så langt som vi er. Derfor har vi ikke længere en fast åbningstid hvor du kan møde nogen fra boligselskabet i byggeskuret.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte beboerkoordinator Tina.

Du kan også stadig møde Remi hver tirsdag kl. 15:00-16:00. Find ham i byggeskuret ved Rønnebærparken 52.

Drejer din henvendelse sig om andet end byggeriet, skal du som altid kontakte områdekontoret.

Nyt i gård 4: Blok 54-57 (opgang 88-110)

Hele gård 4

Gartneren er gået i gang med at sætte hegn op omkring terrasserne.

Der er enkelte fejl og mangler som endnu ikke er ordnet i forbindelse med de udskiftede vinduer. Hvis det er tilfældet hos dig, kontakter Remi dig så I kan lave en aftale om, hvornår håndværkerne skal ind og lave det sidste.

Nyt i gård 5: Blok 58-59 (opgang 112-130)

Hele gård 5

Der er fuld gang i gartnerarbejdet i gård 5. Vi ved, at det kan være svært at komme ind og ud af opgangene for tiden. Det er desværre svært at undgå, for der skal jo graves, og det bliver let et mudderbad.

Gartneren er opmærksom det, og han gør hvad han kan for at lave adgangsvejene så gode som muligt.

Blok 58 (opgang 112-120)

· Som sagt venter vi på nogle prøvesvar, før gartnerne kan lægge fliserne på terrasserne. Når prøverne er i hus, fortsætter de arbejdet. Vi kan desværre ikke sige, hvornår det bliver.

· Entreprenøren udbedrer fejl og mangler i forbindelse med de udskiftede vinduer i uge 32. Du får en varsling 14 dage inden håndværkerne skal ind i din bolig.

Blok 59 (opgang 122-130)

· Gartnerne er i fuld gang på indgangssiden af blokken. De bruger snore til at rette kantstene af efter. Følg de anviste veje og pas på, at du ikke falder over snorene, mens de arbejder.

· Entreprenøren udbedrer fejl og mangler i forbindelse med de udskiftede vinduer i uge 33. Du får en varsling 14 dage inden håndværkerne skal ind i din bolig.

Nyt i gård 6: Blok 60-63 (opgang 132-162)

Blok 60 (opgang 154-162)

· Nu mangler vi kun at få taget stillads ned på gavlen over mod blok 61. Det giver lys og luft, og vi begynder at kunne se det færdige resultat.

· Alle altaner skulle gerne have fået glas og værn, så de er klar til brug. Hvis der ikke er kommet værn på lige netop din altan, så kommer det snart. Husk, at du ikke må bruge altanen før der kommer værn på.

· Entreprenøren udbedrer fejl og mangler i forbindelse med de udskiftede vinduer i uge 34. Du får en varsling 14 dage inden håndværkerne skal ind i din bolig.

Blok 61 (opgang 132-136)

· Der er ved at blive skiftet vinduer i opgang 134. Du har fået en varsling 14 dage før arbejdet går i gang. Her kan du læse, hvordan du skal rydde så håndværkerne kan arbejde.

· Vi går i gang med at sætte altanværn og glas op i august eller september. Du får mere at vide, når vi nærmer os.

· Vi begynder at lave lysninger på trappeopgangene den 14. august. Hold øje med adgangsveje og skilte.

· Overdækningen på blokken bliver taget ned tirsdag i uge 32. Det er den allersidste overdækning i Æblehaven!

· Stilladset på forsiden af blokken bliver taget ned i uge 33.

Blok 62 (opgang 148-152)

· Platformen bliver hentet i uge 33.

· Det sidste stillads bliver taget ned i uge 34.

· Der bliver skiftet vinduer i opgang 148 og 150 i uge 32. Du har fået en varsling 14 dage før arbejdet går i gang. Her kan du læse, hvordan du skal rydde så håndværkerne kan arbejde.

· Der er enkelte fejl og mangler som endnu ikke er ordnet i forbindelse med de udskiftede vinduer. Hvis det er tilfældet hos dig, kontakter Remi dig så I kan lave en aftale om, hvornår håndværkerne skal ind og lave det sidste.

Blok 63 (opgang 138-146)

· Alle renoveringsboligerne er nu klar til indflytning. Velkommen til nye og gamle beboere!

· Stilladset er også væk nu, og vi håber, I nyder udsigten.

· Arbejdet med at få glas og værn på altanerne er desværre blevet forsinket. Vi forventer, at altanværnene kommer op i uge 32. Husk, at du ikke må bruge altanen mens der ikke er værn på.

· Entreprenøren udbedrer fejl og mangler i forbindelse med de udskiftede vinduer i uge 35. Du får en varsling 14 dage inden håndværkerne skal ind i din bolig.

Med venlig hilsen

Kjeld Jørgensen

Projektleder

Byggeri

Renovering