Trygge hjem for alle

I vores boligselskab er der trygge hjem for alle. Uanset hvor du kommer fra eller er på vej hen i livet. Sammen gør vi naboskab til fællesskab. For vi brænder for, at det er en god oplevelse at bo alment.

Boligselskabet Sjælland – trygge hjem for alle

Boliger for flere boligselskaber

Vi servicerer ca. 12.500 boliger. Mange af dem er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre hører til de selskaber, vi administrerer:

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er lejeboliger, der ejes af boligforeninger eller -selskaber. Hver boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler kun må bruges i afdelingen.

Huslejen er omkostningsbestemt, hvilket betyder, at ingen må tjene på huslejen. Beboerne har fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til. Det er også beboerne, der vedtager budgettet.

Vi har bl.a. ældreboliger, ungdomsboliger, små og store lejligheder og rækkehuse.

Der findes almene boliger i alle kommuner. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som disponerer over en fastlagt andel af de ledige boliger.

Om denne hjemmeside

I denne sektion kan du også læse om principper og praktiske råd om hjemmesiden:

Denne side er opdateret 29/01-2021 af Kunder & kommunikation