Nærværende, effektiv drift med plads til dig

Beboerne i ca. 12.500 boliger får en nærværende, effektiv drift fra Boligselskabet Sjælland.

Nogle bor i afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i nogle af de selskaber vi administrerer. Alle selskaber stræber efter at tilbyde det bedste for beboerne. Der skal være plads til dig.

Læs mere om:

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er lejeboliger, der ejes af boligforeninger eller -selskaber. Hver boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler kun må bruges i afdelingen.

Huslejen er omkostningsbestemt, hvilket betyder, at ingen må tjene på huslejen. Beboerne har fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til. Det er også beboerne, der vedtager budgettet.

Vi har bl.a. ældreboliger, ungdomsboliger, små og store lejligheder og rækkehuse.

Der findes almene boliger i alle kommuner. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som disponerer over en fastlagt andel af de ledige boliger.

Om denne hjemmeside

I denne sektion kan du også læse om principper og praktiske råd om hjemmesiden:

Denne side er opdateret 11/11-2020 af Kunder & kommunikation