Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven 2

05/07/2023, skrevet af hovedkontoret

Tak for god byggehygge

Vejret var med os den 22. juni, og der var et flot fremmøde – både fra håndværkere og beboere. Gode snakke på kryds og tværs – dejligt, at vi kan tale om tingene. Tak for det.

Byggepladsen bliver mindre

I uge 27 (3-9. juli) bliver nogle af mandskabsvognene kørt væk fra P-pladsen. Det vil i første omgang ikke frigive parkeringspladser, men vi ser mod enden, og efterhånden vil man opleve, at NCCs byggeplads bliver mindre og mindre.

Ny proces for fejl og mangler

For de sidste blokke (60-63) kommer jeg, min byggeleder og NCC selv rundt i boligerne for at registrere fejl og mangler. Her modtager man altså ikke et skema.

For vinduesudskift: Vi kommer og udbedrer fejl og mangler

Det tager noget tid at få samlet og planlagt udbedring af fejl og mangler. Så hvis du ved vinduesudskiftningen selv har udfyldt en fejl- og mangelseddel, eller hvis vi har været forbi for at registrere det for dig (blok 60-63), så er vi opmærksomme på det og skal nok komme og udbedre det.

Vi går ind i en sommerperiode, så hav lidt tålmodighed. Du skulle gerne høre fra os inden 1. august.

Se de nye brugervejledninger

De er blevet betydeligt kortere og nemmere at læse. Find dem på afdelingssiden under regler og info.

For renoveringsboliger: Sådan sorterer vi dine indmeldte fejl og mangler i C-web

Hvis du har meldt noget ind i C-web, så husk at holde øje med siden derinde. Du har cirka 3 måneder til at melde fejl og mangler. Når du har meldt noget ind, sorterer vi det i 3 kategorier:

 1. Vi udbedrer det
 2. Vi udbedrer ikke, men noterer det, så du ikke hæfter for det, hvis du flytter
 3. Vi afviser det

Der går cirka halvanden måneds tid, fra du er flyttet ind igen, til vi er færdige med at sortere. Det er fordi, vi gennemgår alle renoveringslejligheder i en blok samtidigt.

Tjek C-web, inden håndværkeren kommer. Så ved du, hvad du kan forvente at få lavet.

Du kan møde os og NCC hver tirsdag

Remi er på ferie, men har en afløser klar til at møde dig hver tirsdag kl. 15:00-16:00. Find ham i byggeskuret ved Rønnebærparken 52.

I den kommende tid er Tina desværre ikke så let at få fat på, som hun plejer. Hvis du har mulighed for det, må du meget gerne sende en mail i stedet for at ringe. Det er den bedste måde at få svar på.

Du kan stadig møde nogen fra boligselskabet tirsdage 15:00-16:00. Vi sidder i skuret i Rønnebærparken 86 (overfor Rønnebærparken 54).

Nyt i gård 4: Blok 54-57 (opgang 88-110)

Hele gård 4

Gartneren får lagt fliser

Gartneren er tæt på at være færdig med belægningsarbejdet på stier til og fra opgangene. Det bliver godt.

Blok 54 (opgang 106-110)

 • Intet nyt i denne måned.

Blok 55 (opgang 88-92)

 • Gartneren forventer at have lagt den sidste belægning på forsiden af blokken, når vi kommer til slutningen af uge 27 (3-9. juli).

Blok 56 (opgang 100-104)

 • Intet nyt i denne måned.

Blok 57 (opgang 94-98)

 • Intet nyt i denne måned.

Nyt i gård 5: Blok 58-59 (opgang 112-130)

Hele gård 5

Lysninger under altanerne

Du har nok lagt mærke til, at lysningerne under altanerne ikke er udført. Det skyldes, at vi er i gang med at lave nogle prøver, for at finde den bedste løsning.

Hvis du er nysgerrig på at se, hvordan løsningingen bliver, kan du se prøverne ved opgang 112-114.Blok 58 (opgang 112-120)

 • Der hænger nogle ledninger udenpå bygningen ved opgang 120. Og murværket er i den forbindelse ikke lukket af. Vi får lavet det, så snart vi har den bedste løsning klar til det.

Blok 59 (opgang 122-130)

 • Vi har været forbi for at udbedre fejl og mangler. Vi håber, at alle er tilfredse.
 • Gartneren er godt i gang med at grave ud og lægge grus til de nye terrasser på bagsiden af blokken. Vi forventer, at der er fliser på dem inden august.Nyt i gård 6: Blok 60-63 (opgang 132-162)

Blok 60 (opgang 154-162)

 • Fra mandag i uge 26 tager vi stilladset ned ved opgang 154, 156 og 158. Vi starter på havesiden og fortsætter til forsiden i uge 28.

I uge 29 begynder vi på 160 og 162, og der tager vi for- og bagside samtidigt. Det bliver dejligt at få naturligt lys ind igen!

 • NCC er i gang med at beklæde portgennemgangen ved opgang 160. Herefter kommer turen til opgang 156. Hold øje med adgangsveje og skiltning.
 • I uge 31 går vi i gang med at sætte altanværn og glas op. Vi varsler dig 14 dage inden. Du kan bruge din altan, så snart vi har monteret værn og glas
 • Vi går i gang med at sætte nye opgangsdøre i 156 og 160 fra den 13. juli. Det er både dørene ud til terræn og døren ud til gangbroen på 1. sal til højre.

Blok 61 (opgang 132-136)

 • Sådan skifter vi vinduer i blok 61: Først kommer håndværkerne for at skifte vinduerne ud mod altanen (altanpartiet). Så kommer de tilbage for at skifte de andre. Du bliver varslet 14 dage før begge gange, så hold øje med postkassen.
 • Vi går i gang med at sætte altanværn og glas op til august-september. Du får mere at vide, når vi nærmer os.
 • Vi begynder at lave lysninger på trappeopgangene den 14. august. Hold øje med adgangsveje og skilte.
 • Facadearbejdet er stadig godt i gang. Der er derfor en del aktivitet på stilladset og håndværkere uden for vinduerne.
 • På den nye 4. sal er vi i gang med at lave teknikrum, svalegange og altaner.

Blok 62 (opgang 148-152)

 • Vi flytter platformen foran opgang 152 til 148 og 150 i uge 28. Derfor vil der være ekstra aktivitet.
 • Vi forventer at være færdige med at tage stillads ned i uge 32 for opgang 152. Halvdelen af 150 og resten skulle gerne være nede i uge 34.

Blok 63 (opgang 138-146)

 • Vi sætter nye opgangsdøre i 140 144 mandag den 3. juli.
 • Arbejdet med altanværn trækker ud. Det er vi kede af. Her er den nye plan: I uge 28 går vi i gang med at sætte altanværn og glas op på opgang 144 og 146. Resten opstarter i uge 32. Vi sørger for at varsle dig 14 dage inden. Du kan benytte din altan, så snart vi har monteret værn og glas.
 • NCC forventer at være færdige med portgennemgangene i uge 26.
 • Stilladset er taget ned fra opgang 142-146. Vi er i fuld gang på gavlen. Vi begynder på resten i uge 29.

Endnu engang tak for god byggehygge, og rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Kjeld Jørgensen

Projektleder

Byggeri

Renovering