Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven 2

11/03/2022, skrevet af hovedkontoret

Nyhedsbrevet bliver digitalt

Dette er det sidste nyhedsbrev, der bliver trykt og omdelt til alle. Hvis du har oplyst en mailadresse til boligselskabet, får du nyhedsbrevet digitalt på fredag og fremover.

Vi kan spare en del penge på tryksager og mandetimer for at omdele dem. Og så skåner vi samtidig klimaet.

Hvis du ikke har en e-mail, kommer vi forbi med et trykt nyhedsbrev til dig.

Hold øje med skema om fejl og mangler

Der er blevet udskiftet vinduer, altan- og terrassedøre i de første opgange i Æblehaven, og vi går snart i gang med fejl og mangler-processen.

Du modtager et skema, som du skal udfylde og sende til os. Med det kan vi sikre, at NCC kan få fikset det hurtigst muligt.

Vi lægger skemaet i din postkasse, og så har du 14 dage til at få det udfyldt og sendt til os. Du kan aflevere det i postkassen ved Områdekontoret i Æblehaven 164, eller du kan sende det til beboerkoordinator Tina på tsb@bosj.dk.

Husk nu at få det gjort.

Ny husleje afhængigt af, hvad du bor i

Der bliver lidt forskel, hvor meget huslejen kommer til at stige. Det afhænger af, hvor meget der bliver renoveret i din bolig – fx ny altan, køkken eller bad, og om der kommer elevator i opgangen.

Vi sender løbende breve ud om den nye husleje, og de første beboere har allerede fået deres.

Kontakt beboerkoordinator Tina, hvis du har spørgsmål til din nye husleje.

Skal du bruge en varmeblæser?

Når NCC udskifter vinduer, bliver de nødt til at lukke for varmen i den opgang, de arbejder i.

Hvis det bliver for koldt i din bolig, når du får skiftet vinduer, så har vi nogle varmeblæsere på lager, som du kan låne.

Kontakt områdekontoret, hvis du skal bruge en.

Færre vaskemaskiner i 116 mens vi bygger

Vi ombygger vaskerummet i 116 for at skabe plads til elevatoren. Det betyder, at der bliver færre vaskemaskiner end før.

Vi fjerner midlertidigt:

  • 3 vaskemaskiner
  • 2 tørretumblere
  • Strygerullen

Vi regner med at rykke rundt på maskinerne fra mandag den 28. marts. Det vil tage cirka 2 dage at klare.

Du kan godt vaske tøj i de andre maskiner imens.

Ny indgang til vaskeri i 116 fra havesiden

Når vi ombygger vaskeriet for at få plads til elevatoren, kommer der også en ny, midlertidig indgang.

Du kan stadig komme ind fra bagindgangenved haven som før. Men hovedindgangen i opgangen bliver lukket af sidst i marts –herefter kan du kun bruge bagindgangen.

Mere information kommer.

Kranen skal bruge cykelstien

De nye tagboliger på 4. sal ved opgang 106 – 110 bliver løftet på med kran. Det giver nogle krav til sikkerhed, og derfor skal vi afspærre cykelstien mellem Æblehaven og Kolonihaverne/Hyrdehøj.

NCC forventer, at stien bliver åben igen i starten af uge 11.

Parkering forbudt foran ’molokkerne’

Vi ved, at det er træls at skulle gå en lang omvej for at parkere. Men vi kan ikke trylle.

’Molokkerne’ kan være svære at få øje på. Det er de affaldscontainere, der er gravet lidt ned i jorden. Hvis skraldemanden ikke kan komme til dem, tager han ikke skraldet med. Derfor skal vi spærre af for parkering omkring dem.

Hold altanerne fri for skrald

Håndværkerne har travlt. De har ikke tid til at rydde cigaretskodder og andet skrald op. Det skubber til tidsplanen, og ingen har lyst til at bo i en renovering længere end nødvendigt.

Ikke hjemme? Giv håndværkeren en nøgle

Aflever en nøgle til håndværkeren, så han kan komme til, imens du er på arbejde, til frisør eller ude at nyde forårssolen.

Når NCC varsler dig, vil der følge en nøglekuvert med. Læg din ekstranøgle i den, og aflever den i postkassen ved NCCs skurby ved Rønnebærparken 52. Der står ’Remi’ på postkassen.

Vi ændrer i tidsplanen for Gård 6

Vi ændrer tidsplanen for renoveringen og går i gang med blok 63, når vi er færdige med blok 60. Byggemæssigt er de to blokke meget ens, og det vil få arbejdet til at gå hurtigere.

Rækkefølgen er nok nemmest at forstå på en tegning. Den finder du nederst nyhedsbrevet.

Venlig hilsen

Kjeld Jørgensen
Projektleder
Bygger

Det sker hos dig

GÅRD 4 (Blok 54, 55, 56 og 57)

Vi er i gang med det udvendige jordarbejde i forbindelse med kloakarbejde og fundament i hele gårdrummet. Vi regner med at være færdige i løbet af marts.

Det grove arbejde med at rive ned har støjet en del. Nu hvor det snart er overstået, forventer vi også at den voldsomme støj stilner af.

Blok 54 (Opgang 106-110)

I uge 10 har vi hejst tagboligerne op på 4. sal med en kran. Det gik fint og helt efter planen.

Håndværkerne er færdige med at skifte vinduer i opgang 108 og 110 til højre.

Har du udfyldt dit fejl og mangler-skema?

Tjek din postkasse! Det er vigtigt, at du udfylder den, så entreprenøren kan rette til – og så du ikke selv skal gøre det, hvis du flytter engang.

Hvis du bor i opgang 110 til venstre, får du også snart en fejl og mangler-liste, som du skal udfylde. Hold øje med postkassen.

Blok 55 (Opgang 88-92)

I januar varslede NCC, at de skulle arbejde i udvalgte depotrum i opgang 90 og 92. Og nu er de færdige!

Brug det rum, du fik tildelt, da du flyttede ind. Lad andre ledige rum stå til de beboere, der har fået tildelt dem.

I uge 21 starter Proline med at rense og coate faldstammer – altså afløbsrør til alt fra køkken og wc.

Blok 56 (Opgang 100-104)

I januar varslede NCC, at de skulle arbejde i udvalgte depotrum i opgang 100 og 102. Og nu er de færdige!

Brug det rum, du fik tildelt, da du flyttede ind. Lad andre ledige rum stå til de beboere, der har fået tildelt dem.

I udgangen af marts udskifter NCC vinduer i opgang 100 og 102. De varsler 14 dage før, arbejdet går i gang.

Det er vigtigt, at håndværkerne får adgang til din lejlighed, så de bedre kan holde tidsplanen.

De varsler dig, inden de skal ind. Hold øje med postkassen! Det er det eneste sted, hvor de kan varsle dig om ting, der vedrører renoveringen.

I uge 12 kommer der stillads på gavlene.

Vi kommer til at slukke for strøm og vand en gang imellem. Det vil foregå, imens vi forhøjer portgennemgangen. Det bliver selvfølgelig varslet, så hold øje med postkassen.

Blok 57 (Opgang 94-98)

NCC er i fuld gang med at arbejde, og vi undskylder for, at det har været svært at komme ind og ud. Entreprenørerne forsøger hele tiden at lave gode adgangsveje, og det er ikke altid lige let.

Hvis håndværkerne roder i opgangene, så er vi opmærksomme på, at de skal få ryddet op.

Bliv væk fra altanerne.

Det er farligt at gå rundt på dem. Der er ikke noget værn. Vi opfordrer på det kraftigste til, du ikke fjerner afspærringen eller går ud på altanen.

GÅRD 5 (Blok 58 og 59)

NCC har lavet en byggepladsvej af jernplader mellem blok 58 og 59.

Som det er lige nu, skal du gå rundt om blokken. Vi ved, det er træls med sådan en omvej. Men der kommer en sikker gennemgang ved 118, så du skal gå lidt kortere. Her vil der også køre maskiner, så se dig godt for.

Du kan stadig få adgang til en del af gårdrummet, så du kan stille cyklen, spise en is i forårssolen og følge med i renoveringen.

Blok 58 (Opgang 112-120)

Renoveringen er forsinket, men forventer at arbejdet går i gang i hele 116 inden for den næste måned.

Blok 59 (Opgang 122 – 130)

  • På grund af renoveringen af Æblehaven 112, st. th og 130 st. tv.vil der frem til september 2022 være begrænset adgang til de depotrum i opgang 122, der ligger til højre, og i opgang 130, der ligger til venstre, når du kommer ind i opgangen. Der er adgang på hverdage efter kl. 17 og i weekenden. Vi opfordrer til, at Iafdækker jeres ting for at undgå gener med byggestøv.
  • Alle depotrum i opgang 126 er blevet tømt. Tak for det.
  • Beboere med have skal rydde haverne i løbet af marts, så håndværkerne kan komme i gang. Det bliver varslet 14 dage før, så hold øje med postkassen.

Ny tidsplan for Gård 6

Se tidplanen i PDF.