Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven 2

14/12/2022, skrevet af hovedkontoret

NCCs håndværkere arbejder i juleferien

De vil så vidt muligt holde arbejdet udendørs og i de opgange, som ikke er beboede. På den måde vil de undgå at genere dig i juledagene.

Infopunkt: Ny plads til det ene af skiltene

I august fik vi sat et par skilte op i området. Her kan du hente info om renoveringen på tryk.

Skiltet ved områdekontoret bliver brugt flittigt – det er dejligt at høre!

Det andet skilt bliver slet ikke brugt, så vi flytter det. Den nye plads bliver på carporten mellem Æblehaven 74 og 106.

Vi håber, det vil gøre informationerne mere tilgængelige for alle.

Du kan møde Tina og Remi hver tirsdag

Beboerkoordinatorerne er klar til at møde dig hver tirsdag kl. 15:00-16:00. Find dem i byggeskuret ved Rønnebærparken 52.

Parkerede biler i gården blokerer arbejdet

Vi har set en del biler parkere inde i gårdrummene. Det gør, at håndværkerne ikke kan komme til. Det forlænger arbejdstiden og koster afdelingen penge. Lad være med det.

Hjælp håndværkerne med at komme til

Der er ikke altid gjort helt klar i boligerne, når vores entreprenør skal ind i dem for at arbejde. Det kan fx være, at der ikke er ryddet nok plads til dem, eller at der ikke er nogen hjemme til at lukke dem ind.

Det varierer efter opgaven, hvornår de skal ind, og hvor meget plads de skal bruge. Men der står altid i varslingen, hvad de beder dig om at gøre. Og hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe til det oplyste nummer i varslingen.

Nu går gartneren i gang i Æblehaven

Vi er nået så langt, at gartneren kan gå i gang i det første gårdrum. De starter op allerede her midt i december. Det store arbejde kommer til at foregå efter nytår.

Det giver selvfølgelig atter noget trafik i området og ændrede adgangsveje. Og vi kan ikke undgå støj. Men det vil heldigvis ikke give lige så store gener, som da blokken blev renoveret.

Glædelig jul til alle

Jeg vil gerne sige tak for et godt år. Jeg hilser fra alle mine kolleger og fra vores entreprenør.

NYT I GÅRD 4: BLOK 54-57 (OPGANG 88-110)

Vi laver lysninger i opgangene fra uge 2
Vi regner med at kunne gå i gang i uge 2. Og vi forventer at være færdige i uge 5.

Gartneren har etableret sin byggeplads
Den ligger i hjørnet bag blok 56 og 54, og de bruger NCCs kørevej bag blok 57.

Gartneren holder juleferie
Gartnerens ferie er fra den 22. december til den 2. januar. Det burde give lidt ro i juledagene.

BLOK 54 (opgang 106-110)

 • Gartneren begynder så småt at grave ud til terrasser. Du bliver varslet – hold øje med postkassen.

BLOK 55 (opgang 88-92)

 • Gartneren begynder så småt at grave ud til terrasser. Du bliver varslet – hold øje med postkassen.

Blok 56 (opgang 100-104)

 • Intet særskilt nyt i denne blok.

Blok 57 (opgang 94-98)

 • Fra 15. januar flytter nye og gamle beboere ind i opgang 98, i opgang 96 1. th. og opgang 94 st. tv. Velkommen til.

NYT I GÅRD 5: BLOK 58-59 (OPGANG 112-130)

Blok 58 (opgang 112-120)

 • Vi forventer at kunne begynde at tage stilladset ned i uge 7-8.
 • I opgang 116 er vores entreprenør nået langt. Det meste støjende arbejde er overstået, og vi mangler kun at tjekke det efter. Vi glæder os til at byde nye og gamle beboere velkommen til april.
 • Fra uge 2 begynder vores entreprenør at stille værn og glas op på altanerne. Planen er at starte med at stille glasset løst på altanerne, så det står klar til at blive monteret, når værnene kommer op. Vi håber, du vil passe godt på glasset i mellemtiden.

Blok 59 (opgang 122 – 130)

 • Vores entreprenøren forventer at skifte vinduer mellem uge 3 og 11. De første bliver varslet efter nytår - hold øje med postkassen.
 • Lige nu er entreprenøren i fuld gang med at rive ned ved portgennemgangen i 124 – det er de færdige med inden jul. Du kan forvente et øget støjniveau og skiftende adgangsveje i perioden.

NYT I GÅRD 6: BLOK 60-63 (OPGANG 132-162)

BLOK 60 (opgang 154-162)

 • I de sidste par uger har vores entreprenør lavet det forberedende arbejde til trappeopgangene til 4. sal.

BLOK 61 (opgang 132-136)

 • Vi er i gang med at rive ned og forventer at være færdige i uge 2.
 • Vores entreprenør er stadig i gang på altanerne på hele blokken. Indtil den er helt færdig, skal de stadig kunne komme til derude, så husk at overholde deres anvisninger.
 • Der bliver lukket af med hegn ved gavlen af blok 61 og 63 efter arbejdstid. Det er for at holde byggepladsen fri for parkerede biler.
 • Vores entreprenør begynder at sætte stillads på i uge 2.

Blok 62 (opgang 148-152)

 • I sidste nyhedsbrev kom vi til at skrive, at vi ville begynde at rive ned inde i blokken i starten af december. Vi beklager fejlen – det starter først i uge 4.

Vores entreprenør er i fuld gang med at rive ned på facaderne.

 • Vores entreprenør begynder at sætte stillads op i uge 6.

Blok 63 (opgang 138-146)

 • Den hårde nedrivning af renoveringsopgangen er i fuld gang, og du kan forvente øget støj. Vi forventer, at arbejdet er færdigt i uge 50. Derefter bør støjniveauet blive mindre igen.
 • Arbejdet på altanerne er lige gået i gang. Altanerne er nu en del af byggepladsen, og det er vigtigt, den hele tiden er ryddet – også når der ikke er håndværkere på den i længere perioder. Vi forsøger at holde dig opdateret her i nyhedsbrevet om, hvornår du kan bruge den igen.

Det grove nedrivningsarbejde på facaderne er efterhånden færdigt. Nu mangler kun portgennemgangene – og det kan vi fortælle mere om i næste nyhedsbrev.


Glædelig jul og godt nytår!

Med venlig hilsen

Kjeld Jørgensen
Projektleder
Byggeri

Renovering