Snerydning

Æblehaven 2

Snerydning

Når det sner, træder vores sneberedskab til. Vores sneberedskab skal forhindre glatføre hurtigst muligt efter snefald. Vi får vi saltet og ryddet sne af en ekstern partner. 

Sneberedskabet medfører, at vi salter ved frostvejr, og når temperaturen er så lav, at veje og stier vil fryse til. 

Ofte salter vi inden snefald, men rydder først sneen, når der er faldet 2 cm. Vær opmærksom på, at jerntrapper som udgangspunkt ikke bliver ryddet.

Sneberedskabet kører hele døgnet for at sikre, at der er farbart i disse tidsrum:

  • Hverdage: kl. 7- 22
  • Weekender og helligdage: kl. 8 – 22

Indmeld fejl om snerydning

Som beboer hér skal du ikke selv rydde sne

Når du bor i etagebyggeri, er det vores eksterne partner, der rydder sneen både på p-pladser, fortove, stier og foran hoveddørene.

Opdateret 02/11/2023