Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven

09/03/2023, skrevet af hovedkontoret

Stormen Otto forsinkede kraningen

Den kraftige storm har forsinket vores entreprenør en uge, så de nye tagboliger kom først på plads på blok 60 i uge 9.

Til gengæld var der ingen storm denne gang – kun smuk forårssol og godt vejr. Det trængte vi til.

Stillads, storm og forsikringer

Tog din bil skade, da stilladset væltede under stormen ”Otto”?

Vi anbefaler, at du kontakter dit eget forsikringsselskab og lader dem rådgive dig. De skal bruge stilladsfolkets policenummer og nogle kontaktoplysninger på mægleren.

Ring til Tina eller områdekontoret – de har de informationer, dit forsikringsselskab skal bruge.

Vaskeriet i Æblehaven 116 åbner

Lørdag den 11. marts kan du igen bruge vaskeriet. Du kan komme til det med en nøglebrik på samme måde, som før det blev lukket.

Se de nye brugervejledninger

De er blevet betydeligt kortere og nemmere at læse. Og så handler de udelukkende om vinduerne.

Find dem på afdelingssiden under ”regler og info”.

Her er et direkte link

Har du set renoveringsfilmen?

Vi har fået lavet en video, der fortæller lidt om renoveringen i Æblehaven.

Se den på bosj.dk/reno-aeble.

Du kan møde Tina og Remi hver tirsdag

Beboerkoordinatorerne er klar til at møde dig hver tirsdag kl. 15:00-16:00. Find dem i byggeskuret ved Rønnebærparken 52.

Nyt i gård 4: Blok 54-57 (opgang 88-110)

Gartneren er i fuld gang i hele gård 4

Gartneren arbejder i det meste af dette gårdrum. Vi beklager de besværede adgangsveje frem til opgangene.

Blok 54 (opgang 106-110)

 • I uge 10 begynder gartneren at grave ud til den nye belægning foran opgangen. Der vil kører store maskiner i området, og adgangsvejene kan blive ændret. Hold øje med skiltene, så du kan komme sikkert forbi uden at påvirke arbejdet.

Blok 55 (opgang 88-92)

 • I uge 12-13 forventer gartneren at kunne gå i gang med at grave ud til den nye belægning foran opgangen.

Blok 56 (opgang 100-104)

 • Snart kommer brolæggeren og begynder at lægge den nye flisebelægning foran opgangen. Det bliver rart atter at få helt fast belægning under skoene.

Blok 57 (opgang 94-98)

 • Snart kommer brolæggeren og begynder at lægge den nye flisebelægning foran opgangen. Det bliver rart atter at få helt fast belægning under skoene.

Nyt i gård 5: Blok 58-59 (opgang 112-130)

Blok 58 (opgang 112-120)

 • Nu kan du bruge din altan igen. Vi er nemlig færdige med at montere glas på dem.
 • Vi er i gang med at tage stillads ned på forsiden af blokken. Vi forventer at være færdige i løbet af uge 12-13
 • Fra 1. april flytter de nye beboere ind i alle renoveringslejlighederne (Hele 116, 112 st. th., 114 1. th. 118 1. th. og 120 st. tv.) Velkommen til.
 • Fra 1. april flytter dine nye overboer ind på 4. sal. Velkommen til.
 • Du kan nok forvente en del trafik med indflytningerne i april. Vi håber, du vil tage godt imod dine nye naboer.

Blok 59 (opgang 122-130)

 • I uge 11-12 skifter vi vinduer i opgang 130.
 • Husk at udfylde fejl og mangler, når vi har skiftet dine vinduer. Aflever sedlen til os senest 14 dage efter, du har fået dine nye vinduer.
 • Arbejdet med at tage stillads ned blev forsinket på grund af de skader, som stormen ”Otto” medførte på en anden blok. Vi forventer at have stilladset nede ved 122 og 124 i løbet af uge 10-11. Og vi forventer at gå i gang med at tage stillads ned ved 128 i uge 11.
 • Vi kan begynde at montere altanglas, når stilladset er taget ned. Entreprenøren benytter en lift til at udføre arbejdet.

Nyt i gård 6: Blok 60-63 (opgang 132-162)

Blok 60 (opgang 154-162)

 • I uge 10 færdiggør vi det sidste arbejde inde i de nye tagboliger. Og i uge 11 går vi i gang med de sidste ting uden på dem. Du kan forvente en del aktivitet på 4. sal, på stilladset og ved hejsen.
 • Her er planen for altanudskiftning
  Du bliver varslet, så hold øje med postkassen.
  - opgang 162: Uge 13
  - opgang 160: Uge 14
  - opgang 156: Uge 15
  - opgang 154: Uge 16

Blok 61 (opgang 132-136)

 • Vi hejser ny overdækning på stilladset i uge 10.
 • I uge 11 går vi i gang med at rive tag ned – forvent kraftig støj. Vi blev forsinkede på grund af stormen.
 • Vi får leveret noget tagstål i uge 12, som vi opbevarer ved gavlen af blok 60 og 61. Vi skriver ud i næste nyhedsbrev om, hvornår vi kan hejse det op.

Blok 62 (opgang 148-152)

 • Vi er færdige med den tunge nedrivning. Meget af det kraftigt støjende arbejde er overstået.
 • Nu begynder den sjove del med at bygge.
 • I uge 10 sætter vi stillads på havesiden.

Blok 63 (opgang 138-146)

 • Altanerne er nu en del af byggepladsen. Hold din altan ryddet hele tiden – også når der ikke er håndværkere på den i længere perioder. Vi forsøger at holde dig opdateret her i nyhedsbrevet om, hvornår du kan bruge den igen.
 • Vi er i gang med at omlægge vand, varme og el ved portgennemgangene 140 og 144. Derfor kommer vi til at lukke for vand, strøm og varme i perioder. Vi varsler dig inden da, så hold øje med postkassen.
 • I uge 12-13 forventer vi at gå i gang med den tunge nedrivning i portgennemgangene. Forvent kraftig støj.
 • Vi har placeret en arbejdslift foran opgang 142. Den vil være i brug fra uge 10, så du kan forvente aktivitet og støj derude.

Med venlig hilsen

Kjeld Jørgensen
Projektleder
Byggeri

Renovering