Nyhedsbrev om renoveringen

Æblehaven

12/10/2023, skrevet af hovedkontoret

Status på renoveringen i Æblehaven

Fejl og mangler

Det tager tid at få styr på og udbedret fejl og mangler. Vi er i gang med at planlægge arbejdet, og vi skal nok nå hele vejen rundt.

Vi har sorteret de fejl og mangler, I har meldt ind. Dem, som vi vurderer skal ordnes som en del af renoveringen, skal udbedres. Hvis der er noget hos dig, som vi har vurderet skal ordnes, får du en varsling.

Hvis du har meldt fejl og mangler ind, og ikke får en varsling, betyder det, at vi ikke vurderer, at de ting, du har meldt ind, er en del af renoveringen.

Byggepladsen bliver stadig mindre
NCC har virkelig fået flyttet meget af deres byggeplads siden sidste nyhedsbrev.

Dog optager NCC forsat lidt af parkeringspladserne ved blok 58. Dette for at have materiale og skurfaciliteter til de håndværkere som skal udbedre de sidste fejl og mangler. Du kan se den nye byggepladsplan her.

Gartneren arbejder fortsat på højtryk

Gartneren har fået stillet en mandskabsvogn op på græsarealet mellem blok 58 og pavillonerne. Her skal der være materialeplads, så området bag blok 54/56 og 57 kan blive ryddet i takt med, at arbejdet bliver helt færdigt i første gårdrum.

Vi forsøger at planlægge gartnernes materialepladser og jord/grus depoter så vi inddrager så få parkeringspladser som muligt.

Ud over området mellem blok 58 og pavillonerne, forventes gartneren at lave materialeplads på området mellem blok 58 og 60 (ud mod parkeringspladsen), samt på gavlen af blok 63 (mod blok 61)

Lyset er tændt om dagen

Lyset udendørs står stadig tændt i dagtimerne. Dette er ikke en fejl, men en nødvendighed indtil vi er helt klar med den nye belysning.

Lyset bliver lige nu styret manuelt af det grønne team i afdelingen. I hverdage bliver lyset slukket om morgenen, når det grønne team møder ind, og tændt igen når de går hjem. I weekenden er der konstant lys.

Moosa hjælper dig

Jeres beboerkoordinator Moosa er klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

Du kan kontakte ham på 20 59 32 97, hverdage kl 9-12, eller på mail mar@bosj.dk

Nyt i gård 4: Blok 54-57 (opgang 88-110)

Hele gård 4

Gartnerne arbejder på den sidste byggeplads mellem blok 57 og 56.

De er ved at flytte hele byggepladsen videre, så til efteråret når planterne er blevet plantet, er deres arbejde efterhånden helt færdigt i dette gårdrum.

Nyt i gård 5: Blok 58-59 (opgang 112-130)

Blok 58 (opgang 112-120)

Gartnerne er snart færdige med belægninger foran blok 58.

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi venter på nogle prøvesvar.

Hvis vi ikke når at få prøvesvar inden gartnerne skal videre med arbejdet, kan de blive nødt til at grave gruset op igen og smøre soklen for en sikkerheds skyld.

Nyt i gård 6: Blok 60-63 (opgang 132-162)

Blok 60 (opgang 154-162)

· Hold øje med din postkasse. Vi har sendt varsling ud om udbedring af fejl og mangler i uge 43

Blok 63 (opgang 138-146)

· Hold øje med din postkasse. Vi har sendt varsling ud om udbedring af fejl og mangler i uge 43

Med venlig hilsen

Kjeld Jørgensen

Projektleder

Byggeri

Renovering