Status på renoveringen i Æblehaven

Æblehaven

20/02/2023, skrevet af hovedkontoret

Stormen ”Otto” væltede et stillads

Som du sikkert bemærkede i fredags, væltede stormen et stillads på taget af blok 61 (opgang 132-136).

Det spærrede for ind- og udgang, og samtidig var der risiko for, at yderligere stillads kunne blæse ned i gårdrummet.

Politiets beredskab reagerede hurtigt. Vi tilbød alle i opgang 132-162 et hotelværelse på Scandic i Roskilde på boligselskabets regning. Og vi opfordrede alle, der allerede var hjemme, til at blive indenfor.

Ingen personer er kommet noget til.

I løbet af lørdag formiddag blev stilladset sikret og området ryddet, så man igen kunne komme sikkert ind og ud.

NCC gjorde også en stor indsats for at rydde op og feje glasskår om søndagen, selvom det var uden for deres arbejdstid.

Det er ikke til at sige endnu, hvordan det vil påvirke arbejdet med renoveringen. Men vi vil selvfølgelig holde dig opdateret her i nyhedsbrevet.

Tak fordi I holdt jer sikkert inden døre, og tak til beredskabet for at reagere hurtigt.

Har din bil taget skade?
– kontakt dit forsikringsselskab

Flere biler tog skade, da stilladset væltede.

For at finde ud af, hvem der har ansvaret ved en eventuel erstatning, skal man først finde ud af, hvorfor stilladset væltede. Det kan tage noget tid.

I mellemtiden anbefaler vi, at du kontakter dit eget forsikringsselskab for at få rådgivning af dem.

Uge 8: Vi fylder for at hejse tagboliger

Vi skal hejse den nye 4. sal op. Derfor kommer vi til at fylde meget omkring blok 60. Dette er både med lastbiler, kran og boligmoduler.

Vi starter ved opgang 154 og slutter ved 162. De beboere, der er direkte involveret, får en varsling.

Mandag den 20. februar blev arbejdet afbrudt af blæsevejr. Fredagens storm havde for længst lagt sig, men blæsten var alligevel for kraftig til at hejse boliger op.

Vejrudsigten lover, at vejret vil lægge sig i tide til, at vi kan få hejst færdigt inden weekenden som planlagt.

Uge 8: Vi arbejder sent, mens vi hejser

Mens vi hejser tagmoduler på blok 60, vil håndværkerne arbejde fra kl. 7:00-19:00. Det er for hurtigst muligt at få modulerne på plads.

Lyset blev stjålet, der er nyt på vej

Vi satte noget lys op udenfor, så alle kan komme sikkert rundt i området om aftenen. Desværre er en del af den nye belysning blevet stjålet.

Vi er opmærksomme på problemet og arbejder på, om vi kan finde en smartere måde at belyse området.

Se den nye renoveringsfilm

Vi har fået lavet en video, der fortæller lidt om renoveringen.

Se den på bosj.dk/reno-aeble

Du kan møde Tina og Remi hver tirsdag

Beboerkoordinatorerne er klar til at møde dig hver tirsdag kl. 15:00-16:00. Find dem i byggeskuret ved Rønnebærparken 52.

NYT I GÅRD 4: BLOK 54-57 (OPGANG 88-110)

 • Arbejdet med lysninger: Vi er tidligere færdige end forventet. Vi regner med at være igennem alle 4 blokke, når du modtager dette nyhedsbrev.
 • Gartneren er begyndt at grave ud til belægningen på indgangssiderne i gårdrummet (blok 56-57). Det skulle gerne afhjælpe problemerne med mudder, så du bedre kan komme tørskoet hjem.

BLOK 54 (opgang 106-110)

 • Gartneren er færdig med at lægge belægning på terrasserne og opsætte sokkelaffugterne.

BLOK 55 (opgang 88-92)

 • Gartneren er færdig med at opsætte sokkelaffugtere. De er i gang med lægge belægning på terrasserne.

Blok 56 (opgang 100-104)

 • Gartneren er færdig med at lægge belægning på terrasserne og opsætte sokkelaffugterne.

Blok 57 (opgang 94-98)

 • Gartneren begynder snart at lægge belægning på terrasserne.
 • Vi er i fuld gang med at sortere de fejl og mangler, som er blevet indberettet ved indflytning. Vi forventer, at der kommer en varsling for udbedring ud til jer som har indberettet fejl i uge 9. Hold øje med postkassen.

NYT I GÅRD 5: BLOK 58-59 (OPGANG 112-130)

Blok 58 (opgang 112-120)

 • Leverancen af glas til altanerne blev forsinket.
 • Entreprenøren arbejder på at montere altaner på hele forsiden, inden de tager stilladset ned. På bagsiden monterer vi fra en lift
  – den fylder betydeligt mindre foran dit vindue.
 • Entreprenøren forventer at kunne gå i gang med at tage det resterende stillads ned i uge 11.
 • I uge 10 forventer entreprenøren at være færdig med alt arbejde på 4. sal.

Blok 59 (opgang 122 – 130)

 • Her er planen for at skifte vinduer:
  - Opgang 122: Uge 5-6
  - Opgang 124: Uge 7-8
  - Opgang 128: Uge 9-10
  - Opgang 130: Uge 11-12
 • Udfyld og aflever skemaet med fejl og mangler senest 14 dage efter, du har fået dit nye vindue.
 • Leverancen af glas til altanerne blev forsinket.
 • Vi kan begynde at montere altaner fra en lift, når stilladset er taget ned. Vi forventer, at stilladset er nedtaget på opgang 122 og 124 i løbet af uge 9.

NYT I GÅRD 6: BLOK 60-63 (OPGANG 132-162)

BLOK 60 (opgang 154-162)

 • I uge 7 blæste vi isolering på 4. sal.
 • Tagmodulerne er på vej, og vi kommer til at fylde meget, mens arbejdet står på – se toppen af nyhedsbrevet.
 • I uge 7-8 monterer vi den nye elevator i opgang 158.

BLOK 61 (opgang 132-136)

 • Stilladset blæste ned under stormen. Det er endnu uvist, hvordan det kommer til at påvirke tidsplanen. Vi holder dig opdateret her i nyhedsbrevet.
 • Tirsdag i uge 8 begynder vi at nedrive tag. Vi fjerner tagplader og isolering og udlægger vintermåtter i samme ombæring.
 • Vi sanerer snart altaner – husk at rydde, inden vi kommer:
  - 3. sal: Uge 8
  - 2. sal: Uge 9
  - 1. sal: Uge 10

Blok 62 (opgang 148-152)

 • Vi er i gang med at rive ned inde i blokken.
 • Der kommer stillads på gavle og på bagsiden. På indgangssiden bruger vi en lift, så her tager vi ikke så meget lys fra dit vindue.
 • Vi har monteret nye vinduespartier i trappeopgangene. Det er blevet flot, og nu kommer der masser af lys ind i opgangen.

Blok 63 (opgang 138-146)

 • Altanerne er nu en del af byggepladsen. Hold den ryddet hele tiden – også når der ikke er håndværkere på den i længere perioder. Vi forsøger at holde dig opdateret her i nyhedsbrevet om, hvornår du kan bruge den igen.
 • Portgennemgang: Fra uge 10 opstarter omlægning i forbindelse med arbejdet i portgennemgangene. Vi kommer i perioder til at lukke for vand, strøm og varme. Vi varsler dig inden da, så hold øje med portkassen.
 • I uge 12-13 forventer vi at gå i gang med det store arbejde i portgennemgangene. Men mere om det i næste nyhedsbrev.

Med venlig hilsen

Kjeld Jørgensen
Projektleder
Byggeri

Renovering