STATUS PÅ RENOVERINGEN I ÆBLEHAVEN

Æblehaven

24/06/2022, skrevet af hovedkontoret

Første del af renoveringen tager form

Tagboligerne på blok 55 er blevet hejst op. De første beboere er flyttet ind i renoveringslejligheder og tagboliger i opgang 106. Og stilladset er næsten helt væk på blok 54 – undtagen ved gavlen mod blok 55. Det er fordi, der er monteret en materialehejs, som giver entreprenøren adgang til blok 55.

Er du nysgerrig på, hvordan det bliver?

Gå en tur forbi blok 106, og tag et kig. Eller tag et smut forbi Rønnebærparken – her er områder, som kun mangler noget beplantning, legeredskaber og oprydning for at stå færdigt. Det glæder vi os alle sammen til.

Stor interesse for lukkede altaner

Den 2. juni holdt vi åbent hus, hvor du kunne se et eksempel på en lukket altan. Der var stort fremmøde og stor interesse.

Om et godt års tid, når der engang er glasværn på alle altaner i Æblehaven, kan vi begynde at kigge på tilmeldinger og montering. Så der er god tid endnu, og alle kan stadig nå det.

Det vil blive besluttet til et afdelingsmøde, til august eller september, om I i afdelingen har lyst til at optage et fælles lån (via den kollektive råderet).

Hvad det koster, hvordan du bestiller og alt det der – det kommer der mere info om.

Droneflyvning over Æblehaven

For at kontrolsikre den nye tagbelægning er man i gang med at planlægge noget film og fotografering med drone.

Datoen er endnu ikke fastlagt, men der bliver sat en varsling op i din opgang inden da.

På vej på ferie? Lån os din nøgle

Sommeren er over os, og mange er på vej på velfortjent ferie – det er jo skønt.

Vores entreprenør skal ind i nogle lejligheder for at renovere eller rette fejl og mangler.

Bor du der, hvor renoveringen er kommet til? Eller venter du på at få udbedret nogle fejl og mangler?

Aflever en nøgle til os. Hvis du har fået en varsling, kan du læse på den, hvor du skal aflevere den.

Hvis du ikke blevet varslet endnu, så kan du aflevere nøglen til områdekontoret ved Æblehaven 164. Læg den i en konvolut med navn, adresse og telefonnummer. Du må også meget gerne notere, hvornår du rejser og kommer hjem igen.

Så har vi mulighed for at arbejde, mens du er væk.

Der kan være forskel på, hvordan vi indretter renoveringsboligerne

Flere spørger ind til, hvorfor der er forskel på, hvordan de renoverede boliger bliver indrettet. For eksempel kan der være forskel på, hvor et skab står, og hvilken vej en dør vender.

Det er fordi, byggeprojektet løbende bliver ændret. Især blok 44 og 46 i Rønnebærparken kan skille sig ud, fordi de var opstartsblokke.

Det er en helt almindelig måde at lave byggeri på, hvor vi løbende retter til i planen, fordi vi gør os nogle erfaringer undervejs. Det hjælper os med bedre at holde tidsplan og budget.

Skuret ved idrætsbiblioteket bliver revet ned

Det gamle skur med udstyr bliver revet ned i løbet af uge 26. Det er for at gøre plads til byggepladsen ved blok 61 og 63.

Har du en cykel eller en barnevogn i skuret, skal du derfor fjerne den senest d. 28. juni kl. 9.00

Du kan stadig komme forbi og låne udstyr, som du plejer.

3 containere til udstyr, lager og cykler står oppe ved multibanen bag idrætsbiblioteket. De sidste ting bliver flyttet derover i løbet af uge 27. Der er også en lille skranke på vej. Det bliver rigtig fint.

Åbningstiderne er tirsdag og torsdag 15:00-17.30. De blev ændret en smule i april for at passe bedre til børnenes skoletid og sengetid. I sommerferien er åbningstiden dog kun torsdag 13:00-15:00.

Og så inviterer Idrætsbiblioteket dig til fødselsdag! Det er lørdag den 2. juli kl. 09:00-14:00. Programmet står på fransk inspireret brunch, street fodbold og Tour de France.

De glæder sig til at se dig.

Aflever dine brugte batterier i miljøgården

Du plejer at kunne aflevere brugte batterier i beholderen, der hænger på skuret ved gavlen af blok 58. Nu bliver skuret revet ned.

Fremover kan du aflevere dine brugte batterier i beholderen på hegnet til miljøgården ved boldbanen nede ved idrætsbiblioteket.

Faldstammer: Sommerens tidsplan er klar

Nogle har allerede fået ordnet deres faldstammer. Proline er nu klar med en tidsplan for, hvornår de renser og coater faldstammer til og med starten af august.

Se tidsplanen for blok 58 og 59 længere nede i nyhedsbrevet.

Vi opdaterer planen igen i næste nyhedsbrev.

Brug toiletvognen, når vi skal lukke for vandet

Du bliver varslet, inden vi skal lukke for vandet – fx når Proline skal ordne din faldstamme.

Til de perioder har vi opsat en toiletvogn. Den står mellem blok 58 og pavillonerne.

Se hvor den er på det seneste kort over adgangsveje på bosj.dk/reno-aeble under ’aktuelt’.

Ny tidsplan

For nylig stødte vi på nogle uforudsete ting under renoveringen.

Det har rykket på planen. Se den nye plan på bosj.dk/reno-aeble under ’aktuelt’.

Tidsplanen dækker over det indvendige arbejde, facader og tagboliger. Udvendige ting som terrasser, fliser og glas til altaner er ikke regnet med.

Planen er foreløbig, og vi kommer til at ændre den undervejs. Og så har den fået et grafisk løft, så den er lettere at læse.

Nyt kort med opdaterede adgangsveje

Se de opdaterede kort på bosj.dk/reno-aeble under ’aktuelt’.

Akutte skader udenfor normal arbejdstid

Vores vagtordning hjælper dig med akutte ting uden for telefontiden på: 46 34 01 90

Ring kun, hvis det ikke kan vente - ellers risikerer du selv at skulle betale håndværkeren.

Husk at oplyse, om skaden er sket på grund af renoveringen.

Sommerlukket for besøg i skuret

Normalt kan du møde Tina fra boligselskabet og Remi fra NCC om tirsdagen i NCCs skurby overfor Rønnebærparken 52.

Over sommeren har de dog lukket.

Åbningstider til og med 28. juni

 • Tirsdage 15:30-16:30
 • Første tirsdag i måneden: 15:30-17:30

Sommerferielukket 28. juni – 22. august

De er tilbage igen tirsdag d. 23. august kl. 15:30-16:30.

NYT I GÅRD 4: BLOK 54-57 (OPGANG 88-110)

HELE GÅRD 4

Maling af opgangene

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi forventede, at alle opgange ville stå færdig malede i løbet af maj. Det har vi ikke helt kunne overholde, da der er blevet ændret i tidsplanerne.

Blok 54 og 56 er færdigmalede. Blok 55 og 57 bliver malet efter sommerferien. Der bliver hængt opslag op i opgangene med information, inden arbejdet går i gang.

Stilladset er næsten helt nede

Der står kun lidt af stilladset tilbage på gavlen mod blok 54. Det er for, at NCC kan hejse materialer op til blok 55. Du bliver informeret, når det sidste af stilladset bliver taget ned.

Glas og værn til altanerne til juli/august

Glasset til altaner til Æblehaven bliver desværre først leveret omkring midt juli. Derfor må vi udskyde opsætningen af de nye værn til slut juli/start august.

BLOK 54 (opgang 106-110)

 • Den 15. juni bød vi velkommen til nye og gamle beboere i opgang 106 samt nye beboere i de nye tagboliger.
 • Vi monterer glasset i opgangene i løbet af uge 26.

BLOK 55 (opgang 88-92)

 • Vi forventer at kunne montere glasset i opgangene i løbet af juni/juli.

Blok 56 (opgang 100-104)

 • Den 1. juli byder vi velkommen til nye og gamle beboere i opgang 104 og i stuen til venstre i opgang 100.
 • Mureren er godt i gang på facaden.
 • Vi forventer at kunne gå i gang med at montere de nye altanværn inden august. Du bliver varslet i postkassen 14 dage før.

Blok 57 (opgang 94-98)

 • Proline er færdige med at rense og coate faldstammer.

NYT I GÅRD 5: BLOK 58-59 (OPGANG 112-130)

HELE GÅRD 5

Ændrede adgangsforhold ved blok 58

Vi skal ændre adgangsforholdene, mens vi forhøjer portgennemgangen. Følg skiltningen, når du skal forbi.

Vi laver et udeareal midt i gården

Renoveringen er i fuld gang, og gården har været lukket af i en længere periode.

Nu rydder vi lidt af byggepladsen, så du kan komme ned i gården og nyde solen. Gyngen og de overdækkede pavilloner er til fri afbenyttelse. Vi sætter også nogle bordebænkesæt op til dig.

Se området på den opdaterede tegning med adgangsveje.

Vaskeriet i 116 er stadig lukket

Vi er stadig ikke langt nok med arbejdet til, at vi kan lave en sikker gennemgang.

Brug vaskerierne i opgang 90 og 160.

Vi river skurene ned ved blok 58, 60 og 61

Tirsdag d. 5. juli skal du have fjernet dine ting fra skurene. Det blev varslet d. 21. juni.

Foreløbig tidsplan for faldstammer

Her er planen indtil videre. Den kan nå at ændre sig undervejs – især efter sommerferien:

Opgang 114: Dør 3 og 4

 • 27. juni: Rensning
 • 28. juni: Relining, foring af gulvafløb

Opgang 118: Dør 1 og 2

 • 29. juni: Rensning
 • 30. juni: Relining, foring af gulvafløb

Opgang 118: Dør 3 og 4

 • 4. juli: Rensning
 • 5. juli: Relining, foring af gulvafløb

Opgang 120: Dør 1 og 2

 • 6. juli: Rensning
 • 7. juli: Relining, foring af gulvafløb

(sommerferiepause)

Opgang 120: Dør 3 og 4

 • 8. august: Rensning
 • 9. august: Relining, foring af gulvafløb

Husk at aflevere en nøgle, hvis du ikke er hjemme.

Vi er klar med mere af planen i næste nyhedsbrev.

Blok 58 (opgang 112-120)

 • Vi kommer til at lukke for vand og varme i perioder. Du bliver varslet inden da – hold øje med postkassen. Du kan bruge toiletvognen ved pavillonerne – find den på kortet over adgangsveje.

Blok 59 (opgang 122 – 130)

 • Vi er gået i gang med at renovere indvendigt i opgang 126
 • Vi er i gang med at forberede arbejdet til at forhøje portgennemgangene ved opgang 124 og 128
 • Der er lige nu arbejde på fundamenter og kloak. Vi har ændret adgangsvejene, så håndværkerne kan komme til.
 • Vi kommer til at lukke for vand og varme i perioder. Du bliver varslet inden da – hold øje med postkassen. Du kan bruge toiletvognen ved pavillonerne – find den på kortet over adgangsveje.

NYT I GÅRD 6: BLOK 60-63 (OPGANG 132-162)

HELE GÅRD 6

Byggepladsen bliver etableret

Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at etablere byggepladsveje rundt om hele gårdrummet. Vi forbereder os på at opstarte det store arbejde på blokkene.

Forsiden af blok 60 er allerede etableret med kørevej med jernplader og gangsti med plastplader.

Husk at gå på gangstien – den er lavet for at passe på dig.

Vi river skurene ned ved blok 58, 60 og 61

Tirsdag d. 5. juli skal du have fjernet dine ting fra skurene. Det blev varslet d. 21. juni.

BLOK 60 (opgang 154-162)

 • Vores entreprenør er ved at gøre området klar til renovering. Mere information kommer i næste nyhedsbrev.
 • Vores entreprenør skal tømme altankummerne for jord, så de kan tage dem ned. De begynder den 27. juni, og de forventer, at det tager cirka 5-7 dage før alle kummer er tømt og taget ned. Der kommer et midlertidigt værn op, så når arbejdet er udført, kan du igen nyde solen derude.
 • Fra d. 4-8 juli begynder arbejdet med at fjerne den gamle facade ved tappeopgangen, så der bliver klar til de nye vinduespartier. NCC sørger selvfølgelig for at spærre af og lave sikre adgangsveje. Men pas nu på dig selv – det er farligt arbejde.

BLOK 61 (opgang 132-136)

 • Intet særskilt nyt i denne blok

Blok 62 (opgang 148-152)

 • Intet særskilt nyt i denne blok

Blok 63 (opgang 138-146)

 • NCC overtager blokken d. 30. juni.

Venlig hilsen

Kjeld Jørgensen
Projektleder
Byggeri

Renovering