Energi og komfort

Vi har stort fokus på at reducere boligernes energibehov, så lejeren dermed bliver i stand til at sænke deres energiforbrug - uden at påvirke komforten i boligen. Dette gøres igennem en helhedsorienteret indsats, med udgangspunkt i passive, aktive og til sidst producerende tiltag.

Fælles for alle tiltag er, at vi søger balance imellem social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed - for derved at sikre størst muligt effekt og værdi af de enkelte investeringer.

Vi er på vej med mere uddybende info om denne indsats. I mellemtiden henvises til vores artikler på energiområdet.

Denne side er opdateret 11/11-2020 af Kunder & kommunikation